Najnovije vijesti

U ponedjeljak počinje državna matura – 6. lipnja 2020.

Državna matura 2020. sažeta u brojke je 32.000 pristupnika u 369 srednjih škola i ispitnih centara diljem Hrvatske, 11. je u nizu, ali drukčija od dosadašnjih zbog okolnosti izazvanih pandemijom koronavirusa, a u Zagrebu i zbog razornoga potresa u ožujku.

Uoči skorog početka ovogodišnje državne mature koja će se održati od 8. lipnja do 3. srpnja, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) iznio je i druge podatke.

Ispite državne mature polagat će 32.114 učenika, nadzirat će ih oko sedam tisuća nastavnika, a ocjenjivat će ih nešto više od tisuću ocjenjivača.

Za maturu prijavljeno je 130 tisuća ispita, potrošeno 13 tona materijala, a ispitne zadatke pripremalo je 110 autora.

Kako bi se svakom pristupniku osigurali jednaki uvjeti pisanja državne mature za 800 pristupnika omogućena je prilagodba ispitne tehnologije, a dodatnu pomoć pružit će im i stotinu osobnih pomagača.

Od ukupno 130 tisuća prijavljenih ispita, njih 3826 prijavljeno je uz prilagodbu, a zbog kontinuirane podrške maturantima i nastavnicima pokrenuta je i digitalna platforma “U Centru mature” koja pomaže u učenju, razumijevanju, vrednovanju i ostvarivanju dobrih rezultata na državnoj maturi.

Državnu maturu pratit će i stroge mjere sigurnosti, među kojima je i ona da se maturanti neće potpisivati svojim imenom i prezimenom, umjesto toga imat će bar kod što će osigurati praćenje svakog ispita i neutralnost pri ocjenjivanju.

Smisao državne mature je da se utvrdi razina dostignutih kompetencija učenika i provjeri koliko se ostvaruju ciljevi obrazovanja.

Da bi maturanti mogli maturom okruniti svoje srednjoškolsko obrazovanje, trebaju uspješno položiti ispite iz hrvatskoga jezika, matematike i stranoga jezika, odnosno moraju položiti sva tri predmeta.

Nova pravila usklađena i s epidemiološkim uputama

Pripadnici nacionalnih manjima koji se školuju na jeziku i pismu nacionalnih manjina u sklopu ispita obveznoga dijela državne mature, uz ispit iz hrvatskoga jezika, obvezno polažu ispit iz jezika nacionalne manjine na kojemu se školuju, a kao treći ispit biraju ispit iz matematike ili stranoga jezika.

NCVVO je za maturu objavio nova pravila o pripremi, organizaciji i provedbi ispita državne mature, usklađena su s prošle godine donesenim Pravilnikom o državnoj maturi, a ove godine, izvanredno zbog koronavirusa, i s epidemiološkim uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

U odnosu na prošlu godinu na maturi je još nekoliko izmjena pa je tako naglašeno da učenik koji s uspjehom želi položiti ispit iz hrvatskoga jezika A i B razine mora pristupiti i testu i eseju. Uz to, od ove godine učenici ne moraju zadovoljiti minimalni prag na svakom od dijelova ispita iz hrvatskoga.

Nema gradiva drugog polugodišta

Maturanti neće na ovogodišnjoj maturi pisati gradivo drugoga polugodišta, a na ispitu će biti jasno upućeni koja pitanja ne trebaju odgovarati, Ove godine učenici će maturu pisati vlastitim kemijskim olovkama, koje pišu crno ili plavo, a na ispit iz likovne umjetnosti donijet će vlastite flomastere..

U ispitnoj prostoriji učenici moraju sjediti udaljeni najmanje jedan metar u svim smjerovima, a u toj prostoriji, osim stolica i stola za učenike te stola za nastavnike, mora biti i stol za odlaganje osobnih stvari koje učenici ne smiju imati sa sobom tijekom ispita, sat koji je vidljiv svima, ploča za bilježenje vremena početka i završetka ispita te pričuvni pribor za pisanje ispita.

Maturanti moraju sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu, a na stolu mogu imati još i pribor za pisanje, bočicu s vodom u prozirnoj ambalaži bez naljepnice te ispitne materijale. Strogo im je zabranjeno da u blizini imaju mobitel ili druge elektroničke audio i vizualne uređaje, poput pametnoga sata.

Jer, kako stoji u pravilima, “u slučaju posjedovanja takvih uređaja, pristupniku se izriče mjera poništavanja svi položenih ispita i zabrana polaganja ostalih ispita u tom ispitnom roku”.

/N1/

Pristupačnost