O Sindikatu

NSZSŠH osnovan je 1990. i jedan je od najstarijih sindikata u Republici Hrvatskoj. Reprezentativni smo i većinski sindikat u kolektivnom pregovaranju za prava zaposlenika u srednjim školama, što znači da bez nas nema kolektivnog pregovaranja sa Ministarstvom znanosti i obrazovanja.

Imamo podružnice u 350 srednjih škola i učeničkih domova sa preko 10 000 članova.

Članovi smo Matice hrvatskih sindikata i Vertikale obrazovanja. To nam je omogućilo sudjelovanje u akcijama koji su Hrvatsku promijenili nabolje kao što su “67 je previše“, “Outsoursing“, “Ne damo hrvatske autoceste“…

Pojedinačno niti jedan zaposlenik ne može za sebe izboriti niti jedno pravo iz radnog odnosa ali udruženi zajedno možemo jako mnogo. Sva prava koja smo do sada izborili nisu nam poklonjena već kroz zajedničke akcije izborena.

Dobivenih bitaka je jako mnogo ali spomenut ćemo samo neke:

REGRES
preko tužbi – prve masovne tužbe protiv Vlade RH prije 20-tak godina

JUBILARNE NAGRADE
nagodba prije više od 20 godina

RAST PLAĆA
sporazumom iz 2006. rast plaća od 13.725% (na platnoj listi vodi se kao dodatak po sporazumu)
izborili smo tužbama 6% rasta plaća prema sporazumu iz 2016.

OSTALO
plaćen smjenski rad
dodatak od 10% na plaću za brdsko-planinske škole

Zato je važno da nas je što više jer tada smo najjači.

U svim županijama, NSZSŠH  sudjeluje u radu Zajedničkih komisija za zbrinjavanje viškova radnika. Na državnoj razini sudjelujemo u Komisiji za tumačenje Granskog kolektivnog ugovora. Stalna borba za bolji materijalni status i ugled u društvu naša je obveza.

Mi nismo ni neradnici ni buntovnici već legalni predstavnici radnika srednjih škola u borbi za bolji sustav obrazovanja.

Što imaju naši članovi od članstva?

 • Besplatnu pravnu zaštitu, savjetovanje i postupanje
 • 7800 naših članova je potpuno besplatno tužilo za razliku plaće od 6% prema Sporazumu u čijem stvaranju je sudjelovao i naš Sindikat. Sindikat je platio troškove odlazaka na ročišta i preuzeo rizik ukoliko se tužbe izgube na sudovima – to nije učinio niti jedan drugi sindikat
 • Pokrenuli smo pregovore za rast koeficijenata 6,11%. Borba za koeficijente donijela je rast plaća svima od 12%. (Sjetimo se veličanstvenog skupa 25. studenog 2019.)
 • pomoć do 40.000 kn preko Blagajne uzajamne pomoći
 • Iz Fonda solidarnosti redovito pomažemo oboljelim članovima, ali i u slučaju smrti člana ili člana njegove uže obitelji
 • Samo za pomoć u Sisačko-moslavačkoj županiji isplatili smo preko 550.000,00 kn, za članove u Gradu Zagrebu 150.000,00 kn
 • Popusti na dogovorenim potrošačkim mjestima u cijeloj RH..

S našim Sindikatom nitko nije sam.
Uključi se, potpiši upisnicu i predaj našem povjereniku u svojoj školi/učeničkom domu, ako nema podružnice pošalji u ured.
Ne stoj sa strane i tebe se tiče!

Predsjednica NSZSŠH
Nada Lovrić


Čelništvo

Nada Lovrić, dipl.oec.

predsjednica Sindikata
predsjednica@nszssh.hr

Tomislav Maričić, prof.
zamjenik predsjednice Sindikata
pos-zadar@nszssh.hr

Jere Bilan, dipl.ing.
glavni tajnik Sindikata
glavni-tajnik@nszssh.hr

Tijela Sindikata

 1. Skupština
  Skupštinu čine povjerenici podružnica
 2. Područni odbori
  Područni odbor čine povjerenici škola na razini županije
  Popis područnih odbora i povjerenika područnih odbora
 3. Nadzorni odbor
  Nadzorni odbor Sindikata obavlja opći nadzor nad financijskim poslovanjem Sindikata i o istom podnosi izvješće Skupštini Sindikata i Središnjem odboru Sindikata
  Nadzorni odbor Sindikata čine Predsjednik Nadzornog odbora i dva člana odbora.
 4. Sud časti
  Sud časti pokreće postupke po prijavama članova ili tijela Sindikata i rješava sporove u slučajevima nepoštivanja odredaba Statuta Sindikata, Kodeksa srednjoškolskih profesora ili slučajevima protusindikalnog i neprofesionalnog djelovanja dužnosnika i članova Sindikata.
  Sud časti čine Predsjednik suda časti i dva člana suda
 5. Središnji odbor
  Središnji odbor je najviše tijelo Sindikata između dvije Skupštine Sindikata. Središnji odbor čine:
  Povjerenici područnih odbora Sindikata registrirani u redovnom postupku izbora i verifikacije Područnih odbora Sindikata i dužnosnici Sindikata nosioci izbornih funkcija u Sindikatu:
           • Predsjednik Sindikata
           • Zamjenik predsjednika Sindikata
           • Glavni tajnik Sindikata

Akti NSZSŠH

Statut

Akti Nezavisnog sindikata dostupni su samo povjerenicima sindikata (na linku ZA POVJERENIKE)

pravilnici
o radu podružnice
o radu područja
o radu fonda
o radu ureda
o pravnoj pomoći

poslovnici
o radu Središnjeg odbora
o radu Nadzornog odbora

ostali dokumenti
sporazum o socijalnom partnerstvu
kodeks
deklaracija o tem. ljud. vrednotama

rezolucije

o statusu zaposlenika u obraz.
o nenasilju
o povezivanju sindikata u obraz.

Službe NSZSŠH

Ured Sindikata

Glavni tajnik
Jere Bilan, prof.
tel: 01/4855-798,
fax: 01/4851-499,
VPN 2018

Administrativna tajnica

Sandra Rubil
nszssh@nszssh.hr
tel: 01/4855-798,
fax: 01/4851-499,
VPN 2006
Radno vrijeme:
od 8 do 16 sati
Adresa:
Trg J. F. Kennedyja 7
10000 Zagreb

Pravna služba Sindikata

Voditeljica pravne službe
Mirela Matijević Erceg,
dipl. pravnica

mirela.matijevic@nszssh.hr
VPN 2005

Pravnica
Patricija Šumi,
dipl. pravnica

patricija.sumi@nszssh.hr
VPN 2008

tel: 01/4855-798,
fax: 01/4851-499,
Radno vrijeme:
od 8 – 16 sati

Računovodstvo Sindikata

Tim Dobit Concept d.o.o.
Bednjanska ulica 8A
10000 Zagreb

Kontakt :
Barbara Miškulin, knjigovođa
barbara@tim-dobit.com
091/366 7536
VPN 2007

tel.01/2002515
fax.01/2002525


Web administrator

Ozren Bosanac
Tel.: 091 61 83 198
VPN 2000
webmaster@nszssh.hr

Zaštita privatnosti osobnih podataka

Izjava o politici zaštite privatnosti osobnih podataka za Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske

Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske (dalje u tekstu: Sindikat) posvećuje veliku pažnju zaštiti osobnih podataka. Politika zaštite privatnosti uređuje odnos prema podacima koje Sindikat prikuplja prilikom učlanjenja u Sindikat te pri ostvarenju članskih prava i obveza.

Prikupljanje i obrada osobnih podataka

Osobni podaci su svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik“). Sindikat prikuplja osobne podatke članova na način da ih članovi izričito i dobrovoljno, pisanim putem, daju pri učlanjenju u Sindikat ili pri ostvarenju članskih prava i obveza, čime pristaju na njihovo korištenje.

Osobni podaci moraju biti zakonito, pošteno i transparentno obrađivani s obzirom na ispitanike.

Korištenje i otkrivanje osobnih podataka

Sindikat će koristiti osobne podatke članova u svrhu identifikacije i evidencije članova, komunikacije s članovima, informiranja članova o sindikalnim aktivnostima, izvršavanja svojih zakonskih obveza te prava i obveza članova Sindikata.

Sindikat neće učiniti na bilo koji način dostupnima podatke članova trećim osobama. Izvršitelj obrade podataka, zaposlenici Sindikata i sindikalni povjerenici obvezni su poštivati povjerljivost podataka članova i pridržavati se općih akata Sindikata.

Ažuriranje osobnih podataka

Sindikat je obvezan poštivati povjerljivost podataka. U slučaju promjene osobnih podataka molimo članove da o promjenama obavijeste Sindikat kako bi se osobni podaci ispravili ili ažurirali.

Osobe koje ne žele primati obavijesti Sindikata na e-mail adrese mogu se odjaviti od primanja obavijesti sljedeći upute na zaprimljenoj e-mail poruci.

Prava ispitanika

Ispitanik ima posebice pravo na pristup njegovim podacima, pravo na ispravak, pravo na brisanje, pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka te pravo na prigovor.

Automatsko bilježenje podataka

Pristupom mrežnim stranicama Sindikata bilježe se automatski opće informacije koje nisu osobne (broj posjeta, prosječno vrijeme provedeno na stranicama, pregledavan sadržaj). Te se informacije koriste kako bi Sindikat procijenio privlačnost svojih mrežnih stranica te unaprijedio sadržaj i funkcionalnost stranica.

Sigurnost podataka

Sindikat ulaže velike napore te upotrebljava tehničke i organizacijske mjere kako bi se osigurala sigurnost osobnih podataka, pri čemu su podaci savjesno zaštićeni od gubitka, uništenja, iskrivljenja odnosno krivotvorenja, manipulacije i neovlaštenoga pristupa te neovlaštenog izdavanja.

Radi sigurnosti podataka na mrežnim stranicama računalni sustav koristi programe koji prate posjete na mreži te prepoznaje neovlašten pokušaj izmjene podataka, kao i one koji bi mogli prouzročiti štetu na neki drugi način. Neovlašteni pokušaji izmjene podataka na mrežnim stranicama Sindikata strogo su zabranjeni.

Kolačići – Cookies

Sindikat pridržava pravo koristiti kolačiće na mrežnim stranicama Sindikata.

Kolačići predstavljaju skup podataka koji služe kao anonimni individualni identifikator, što mrežnim stranicama Sindikata omogućava prepoznavanje drugog računala pri sljedećem posjećivanju mrežnih stranica Sindikata.

Kolačići ne sadrže osobne podatke, nego omogućuju brže i učinkovitije aktiviranje informacija, podataka i postavki koji su se već prethodno priopćili prilikom pristupa i korištenja mrežnih stranica Sindikata.

Ovlašteni ste zabraniti primanje kolačića s mrežnih stranica Sindikata tako da u izborniku u svom pregledniku izaberete tu mogućnost.

Ankete i upitnici

Povremeno na našim mrežnim stranicama provodimo ankete i upitnike. Podaci koje prikupimo tim anketama i upitnicima koriste se isključivo za potrebe Sindikata. Ako na našoj stranici objavimo uzorak odgovora na anketu, takav uzorak ne sadržava osobne podatke.

Veze s drugim stranicama

Mrežne stranice Sindikata mogu sadržavati veze s drugim mrežnim stranicama izvan Sindikata, a na koje se ne odnosi ova izjava o zaštiti privatnosti. Kad napuštate mrežne stranice Sindikata molimo da se upoznate s izjavama o politici zaštite privatnosti na drugim mrežnim stranicama koje prikupljaju osobne podatke.

Promjene izjave o politici zaštite privatnosti

Svaka promjena izjave o politici zaštite privatnosti bit će donesena i objavljena na način kao i izjava o politici zaštite privatnosti.

Sve upite vezane za zaštitu osobnih podataka članovi mogu uputiti službeniku za zaštitu osobnih podataka, na adresu: patricija.sumi@nszssh.hr, ili na adresu NSZSŠH, Trg Republike Hrvatske 4/II, ili na telefon: +385 1 4851 629.

Zagreb, 25.05.2018. godine

Pristupačnost