Kategorija

Osiguranje i štednja

Kategorija

Za članove sindikata udruženih u Maticu te za članove njihovih obitelji UNIQA osiguranje nudi police dopunskog i dodatnog osiguranja, osiguranja od nezgode, imovine i putno osiguranje po povoljnim cijenama.

Pristupačnost