OBAVIJEST

Dobra vijest za sve članove Blagajne uzajamne pomoći: odlukom Središnjeg odbora Sindikata od 1. rujna 2018. g. ukinuta je naknada od 1,5% mjesečne članarine BUP-e.


ZAŠTO BLAGAJNA UZAJAMNE POMOĆI (BUP)? 

– Zato jer prepoznajemo važnost društvenih i financijskih prilika naših članica i članova
– Zato jer blagajnu razvijamo na temelju solidarnosti, uzajamnosti i povjerenja članova
– Zato jer time jačamo snagu i koheziju našeg Sindikata


ČLANSTVO U BUP-i

– Članom BUP-e može postati svaki član/ica Sindikata koji dobrovoljno i na osnovu svoje osobne zainteresiranosti potpiše pristupnicu za članstvo u BUP-i
– Član BUP-e uplaćuje, osim sindikalne, dodatnu članarinu BUP-e u iznosu koji sam član odredi
– Povećanjem iznosa mjesečne članarine stvaraju se povoljniji uvjeti ostvarivanja sindikalne pomoći


FINANCIJSKE MOGUĆNOSTI

– Blagajna je način štednje i isplate povratne sindikalne pomoći
– Sindikalna pomoć ostvaruje se podnošenjem zahtjeva za isplatu
– Sredstva sindikalne pomoći koriste se bez naplate kamata
– Povrat sindikalne pomoći omogućuje se u mjesečnim obrocima


IZVATCI IZ PRAVILNIKA O BLAGAJNI UZAJAMNE POMOĆI (BUP-i)

Članak 5.
Registrirani član BUP-e (osobe upisane u imenik) ima obveze:
– mjesečno uplaćivati dodatnu članarinu u korist BUP-e u iznosu preuzetom osobnom izjavom, a u skladu s odredbama ovog Pravilnika,
– uredno vraćati preuzetu sindikalnu pomoć s pripadajućim troškovima vođenja evidencije BUP-e.

Članak 6.
Prava člana BUP-e:
– koristiti sredstva sindikalne pomoći prema određenim rokovima (početak i završetak korištenja),
– biti informiran i dobiti na uvid sve propise kojima se regulira poslovanje BUP-e,
– biti biran u radna tijela BUP-e. Odluku o pravu na korištenje sredstava sindikalne pomoći donosi Upravni odbor BUP-e prema redoslijedu zaprimljenih zahtjeva. Član BUP-e na odluku Upravnog odbora BUP-e ima pravo prigovora Središnjem odboru Sindikata.

Članak 7.
Članu BUP-e članstvo prestaje:
– na osobni pisani zahtjev Upravnom odboru BUP-e,
– isključenjem iz članstva po odluci Upravnog odbora BUP-e,
– smrću člana, – prestankom članstva u Sindikatu u skladu s čl. 11. Statuta Sindikata.Odluku o isključenju iz članstva BUP-e može donijeti Upravni odbor BUP-e ako se utvrdi da član nije platio članarinu BUP-e ili otplatu preuzete sindikalne pomoći tri (3) mjeseca uzastopno. Član BUP-e na odluku o Upravnog odbora o isključenju člana ima pravo prigovora Središnjem odboru Sindikata.


Kontakt osoba:

SANDRA RUBIL, administrativni referent:
nszssh@nszssh.hr
tel: 01/4855-798,
fax: 01/4851-499,


Pristupačnost