Aktualno

Saborski Odbor za obrazovanje, znanosti i kulturu

Saborski Odbor za obrazovanje, znanosti i kulturu sastao se 25. lipnja 2024. na temu “Reforma strukovnog obrazovanja  – status nastave povijesti i drugih općeobrazovnih predmeta”.

Predsjednica saborskog odbora pozvala je na sjednicu skupinu nastavnika povijesti, biologije i politike i gospodarstva koji su jasno komunicirali nužnost provođenja reforme ali i zadržavanja općeobrazovnih predmeta u strukovnom obrazovanju nakon provođenja modularne reforme.

Naš Sindikat već niz godina prati pripreme reforme, zaprima upite zabrinutih članova i u niz navrata je javno komunicirao probleme koji se mogu pojaviti provođenjem reforme. Ovom prigodom na Saborskom odboru smo podržali prijedloge pozvanih nastavnika ali i iznijeli dodatne probleme na koje nas članovi upozorili i za koje tražimo rješenja, a to su:

a) nastavnici fizike su nas upozorili da skupine obrazovnih ishoda iz predmeta fizika nisu (iako su trebali biti) uključeni u strukovne module za zanimanja :

           • Tehničar za brodostrojarstvo
           • Tehničar u strojarstvu
           • Tehničar  geodezije i geoinformatike
           • Naftno-rudarski tehničar
           • Tehničar za vozila i vozna sredstva
           • Kemijski tehničar
           • Ekološki tehničar
           • Medijski tehničar
           • Tehničar za razvoj i dizajn web sučelja

Kako se radi o nužnim obrazovnih ishodima za ta zanimanja tražili smo da se strukovni kurikuli revidiraju već sada kako reforma ne bi počela s ovim propustima. Obećano je da će se to svakako analizirati i provjerili.

b) Upozorili smo na potencijalni problem radno-pravnog statusa nastavnika općeobrazovnih predmeta koji bi se po potrebi uključivali u izvođenje nastave strukovnih modula ali na poziv i uključivanje strukovnih nastavnika nositelja modula. Podsjetili smo da su ravnatelji zaduženi i jedini ovlašteni organizirati zaduženja nastavnika i da bi prepuštanje ove obveze strukovnim nastavnicima sigurno dovelo do narušavanja međuljudskih odnosa u zbornicama, a osim toga ta obveza ni do sada nije i ne može biti u ovlasti nastavnika. Treba jasno navesti koje skupine obrazovnih ishoda u strukovnim modulima mogu/trebaju izvoditi nastavnici općeobrazovnih predmeta kako bi se unaprijed znalo kako se mogu i trebaju zadužiti nastavnici odgovarajućeg profila.

c) Jednako tako nastavnici povijesti ukazali su nam da se nastava povijesti prolongira učenicima iz dosadašnjeg prvog i drugog razreda u većini slučajeva u treći razred. To praktično znači da nastavnici povijesti prve dvije godine nakon uvođenja reforme (ne svojom krivicom) neće mogući puniti normu. Stoga smo predložili predstavnicima MZOM-a na samom sastanku da podrže prijedlog Sindikata (ukoliko u međuvremenu ne dođe do izmjena prijedloga) da tim nastavnicima bude isplaćivana puna plaća iako će imati umanjenu satnicu do pune primjene reforme koja se u prve razrede uvodi 2025./2026. školske godine.

Pristupačnost