Najnovije vijesti

Isplata regresa za godišnji odmor – 9. srpnja 2018.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja školskim je ustanovama poslalo obavijest o odobrenim sredstvima za isplatu regresa. Datum isplate regresa bit će 16. srpnja 2018. godine, ali škole moraju zbrojne naloge napraviti najkasnije do 11. srpnja 2018. godine do 12:00 sati.

Članovi Sindikata čiji su računi blokirani,  a koji ostvaruju pravo na isplatu regresa u gotovini, moraju zahtjev za isplatom regresa u gotovini podnijeti školi što prije kako ne bi bili uključeni u zbrojne naloge COP-a. U tom slučaju  isplata u gotovini neće biti moguća.

Ministarstva financija o načinu isplate za zaposlenike koji ostvaruju pravo na isplatu u gotovini koja se primjenjuje i kod isplate regresa za 2018. godinu.

_____

Regres

1. Zaposleniku pripada pravo na regres za korištenje godišnjeg odmora.

2. O visini regresa Vlada RH i sindikati javnih službi pregovarat će svake godine prije donošenja smjernica ekonomske i fiskalne politike za naredno razdoblje, s time da ako se dogovor ne postigne, regres iznosi najmanje onoliko koliko je bila zadnja isplata regresa u visini koja proizlazi temeljem ugovora između Vlade RH i sindikata.

3. Regres se isplaćuje jednokratno najviše jednom godišnje najkasnije do 15. srpnja tekuće godine, a zaposlenicima koji se kasnije zaposle, ili zbog duljeg bolovanja, korištenja rodiljnog, roditeljskog dopusta i sl. nisu u to vrijeme na poslu, regres se isplaćuje najkasnije 7 dana prije početka korištenja godišnjeg odmora.

4. Pravo na regres ima svaki zaposlenik koji u tekućoj godini koristi makar i razmjerni dio godišnjeg odmora.

Pristupačnost