Aktualno

Ranjive skupine i rad na daljinu – obavijest iz pravne službe Sindikata – 10. rujna 2020.

Zagreb, 10. rujna 2020.

 

Poštovani,

slijedom upita sindikalnih povjerenika i članova Sindikata zatražili smo dodatna pojašnjenja o koracima koje zaposlenici koji pripadaju izrazito vulnerabilnim skupinama bolesnika odnosno zaposlenici koji dijele kućanstvo s izrazito vulnerabilnim osobama trebaju poduzeti nakon ishođenja potvrde liječnika primarne zaštite kako bi im bio omogućen rad na daljinu. Iz Sektora za srednjoškolski odgoj i obrazovanje Uprave za odgoj i obrazovanje Ministarstva znanosti i obrazovanja zaprimili smo odgovore u odnosu na obje kategorije zaposlenika:

– zaposlenik spada u populaciju vulnerabilnih osoba:

„Ako je mišljenje obiteljskog liječnika da određeni zaposlenik spada u populaciju vulnerabilnih osoba, radi utvrđivanja njegove radne sposobnosti za rad u školi na duže vrijeme uslijed epidemije, potrebno se obratiti nadležnoj službi medicine rada.

Dakle, samo liječnička potvrda nije dovoljna kako bi se odredilo da nastavnik može na duže vrijeme uslijed epidemije raditi van ustanove, nego je potrebno obratiti se nadležnoj službi medicine rada koja će izdati dokument temeljem kojeg ravnatelj školske ustanove donosi daljnju odluku o zaduženju, uvažavajući prije svega potrebe učenika i kvalitetu nastavnog procesa.“

– zaposlenik dijeli kućanstvo s vulnerabilnom  osobom:

„Što se tiče radnika koji žive u kućanstvu s osobom koja pripada izrazito vulnerabilnoj skupini, odgovor je sljedeći.

Budući da u domeni medicine rada nije utvrđivanje vulnerabilnosti ostalih članova obitelji, nego se ocjenjuje radna sposobnost osobe koja je pristupila pregledu, specijalist medicine rada neće o tome donijeti ocjenu.

Ako osoba ima preporuku liječnika primarne zaštite za rad od kuće zbog vulnerabilnosti članova obitelji, u tom slučaju ravnatelj donosi daljnju odluku o zaduženju (u školi ili na daljinu), uvažavajući mogućnosti i organizaciju rada škole, specifičnosti nastavnog predmeta, ali prije svega potrebe učenika i kvalitetu nastavnog procesa.“

PRAVNA SLUŽBA NEZAVISNOG SINDIKATA ZAPOSLENIH U SREDNJIM ŠKOLAMA HRVATSKE

 Mirela Matijević Erceg, dipl. iur.

Pristupačnost