Aktualno

Međunarodna peticija podrške Filozofskom fakultetu – 23. srpnja 2020.

Podržite Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu!

 

Vijeće Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu podržalo je u ožujku ove godine na tajnom glasanju s preko 90% glasova prof. Nevena Jovanovića za svojeg novog dekana. Rektor Damir Boras odbio je dati suglasnost na njegovu kandidaturu, a Senat Sveučilišta je takvu odluku potvrdio na sjednici koja se održavala putem e-maila (!) i na kojoj nije bila omogućena rasprava.

Sukladno Statutu Sveučilišta, Vijeće Filozofskog fakulteta je nakon toga gotovo jednoglasno predložilo prof. Dragana Bagića za privremenog obnašatelja dužnosti dekana. Rektor Damir Boras odbio je dati suglasnost. To je učinio a da Senatu nije dao priliku da se o tome izjasni, što je po statutu bio dužan učiniti.

Prorektor Ante Čović tužio je sadašnju dekanicu Filozofskog fakulteta Vesnu Vlahović Štetić, jer je ona temeljem odluke Fakultetskog vijeća pokrenula postupak za oduzimanje profesure Čoviću. Naime, posebno povjerenstvo na fakultetu je prethodno zaključilo da Čović nije izabran za redovitog profesora u skladu s propisanom procedurom.

Pozivajući se na pravno dvojbenu sudsku presudu, rektor Damir Boras suspendirao je dekanicu. Odluku je potvrdio Senat većinom glasova na sjednici koja se ponovo odvijala preko e-maila, bez mogućnosti diskusije, iako je nekoliko članova Senata tražilo da se ta točka skine s dnevnog reda. Za smjenu prof. Vlahović Štetić glasalo je 48 od 70 senatora, a za odluku o smjenjivanju trebalo je 47 glasova. Kako nema nikakve mogućnosti provjere kako je tko glasao, ostaje sumnja jesu li glasovi korektno zbrojeni.

Rektor je protustatutarno smijenio sve prodekane Filozofskog fakulteta, iako su njihov izbor i smjenjivanje u ingerenciji Vijeća Filozofskog fakulteta. Na istoj sjednici Senata na kojoj nije bilo mogućnosti diskusije imenovao je, protustatutarno, nove prodekane Filozofskog fakulteta.

Na istoj je sjednici imenovao prorektora Miljenka Šimpragu, po struci veterinara, za obnašatelja dužnosti dekana Filozofskog fakulteta.

Ovi eklatantni primjeri kršenja pravnih i etičkih normi od strane rektora Borasa upereni su protiv slobode akademskog djelovanja i mišljenja ne samo Filozofskog fakulteta kao središta kritičke misli u Hrvatskoj, nego i cijelog Sveučilišta u Zagrebu.

Mi, dolje potpisani, apeliramo na rektora Damira Borasa da odmah inicira povlačenje protustatutarnih odluka i uspostavi akademski život na Filozofskom fakultetu zasnovan na  pravnim i etičkim normama te dobroj praksi.

 

Prof. Damir Agičić

Prof. Marijan Bobinac

Prof. Neven Budak, bivši dekan Filozofskog fakulteta

Prof. Ekrem Čaušević

Prof. Dinka Čorkalo Biruški

Prof. Ivo Goldstein, član Akademija nauka i umjetnosti BiH

Prof. Nataša Jokić Begić

Prof. Tvrtko Jakovina

Prof. Miljenko Jurković, bivši dekan Filozofskog fakulteta

Prof. Vesna Mildner

Prof. Vedrana Spajić Vrkaš

Prof. Aleksandar Štulhofer

Prof. Andrea Zlatar Violić

_____

Peticija se može potpisati na ovoj adresi.

Pristupačnost