Najnovije vijesti

E-savjetovanje o upisu učenika u 1. razred srednje škole – 9. svibnja 2019

Otvoreno je novo savjetovanje na koje ste pozvani. Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10856

Tema savjetovanja je: Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o prijedlogu Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2019./2020.

Opis savjetovanja: Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2019./2020., čiji je sastavni dio konačan plan strukture razrednih odjela i broj učenika po programima, donosi se na temelju članka 22. stavka 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 68/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017 i 68/2018), a kojim je propisano da Odluku o upisu, čiji je sastavni dio konačan plan strukture razrednih odjela i broj učenika po programima, za svaku školsku godinu donosi ministar. Odlukom o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2019./2020., čiji je sastavni dio konačan plan strukture razrednih odjela i broj učenika po programima, utvrđuje se postupak i način upisa učenika, broj upisnih mjesta u razrednim odjelima prvih razreda srednjih škola, utvrđuju se rokovi za prijavu i upis te ostali uvjeti i postupci za upis učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2019./2020. Prijedlog utječe na osnovne i srednje škole, osnivače školskih ustanova te roditelje i učenike koji upisuju I. razred srednje škole s obzirom da se Odlukom utvrđuje postupak i način upisa učenika, broj upisnih mjesta u razrednim odjelima prvih razreda srednjih škola, utvrđuju se rokovi za prijavu i upis te ostali uvjeti i postupci za upis učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2019./2020. Rok zaprimanja komentara je 7 dana od početka javnog savjetovanja. Povratna informacija bit će objavljena u sustavu e-savjetovanja.

Savjetovanje je otvoreno do: 14.5.2019.

Pristupačnost