Kategorija

Najnovije vijesti

Kategorija

Često zaprimamo upite zaposlenika strukovnih škola u kojima izražavaju svoju zabrinutost s najavama uvođenja modularne nastave i, za sada, poprilično nejasnim statusom općeobrazovnih predmeta koji za posljedicu može imati pojavu većeg broja organizacijskih viškova…

Pristupačnost