Kategorija

Aktualno

Kategorija

Odlukom o raspisivanju izbora na dan 17. travanj 2024. u javnom prostoru otvorila se polemika treba li se nastava nadoknaditi. Prilikom planiranja nastavne 2023./2024. godine ovaj dan…

Pristupačnost