Najnovije vijesti

Zbog brojnih sudskih tužbi školske su službe radile znatno više – 15. travnja 2021.

Pravna služba Sindikata zaprimila je upite iz sindikalnih podružnica o pravima tajnika, voditelja računovodstava i računovodstvenih referenata ustanove koji obavljaju poslove u svezi isplata po pravomoćnim presudama.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja upoznato je s činjenicom da je došlo do potrebe za povećanim radom zaposlenika u ispunjenju obveza ustanova koje nastaju zbog pokrenutih sudskih postupaka.

Iz Uprave za financije Ministarstva znanosti i obrazovanja i dalje stižu usmene informacije da Ministarstvo znanosti i obrazovanja neće odobriti isplatu sredstava za odrađeni prekovremeni rad po toj osnovi već upućuju ustanove da u tu svrhu osiguraju vlastita sredstva.

Suprotno odredbama Zakona o radu i Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama, iz svih uprava Ministarstva često se može čuti da zaposlenici koji ne obavljaju neposredan odgojno-obrazovni rad nemaju pravo na isplatu prekovremenog rada.

Člankom 65. Zakona o radu ( Narodne novine br. 93/14, 127/17,98/19) određeno je da je radnik na pisani zahtjev poslodavca dužan raditi duže od punog, odnosno nepunog radnog vremena ( prekovremeni rad) u slučaju više sile, izvanrednog povećanja opsega poslova i u drugim sličnim slučajevima prijeke potrebe.

Iznimno, ako priroda prijeke potrebe onemogućava poslodavca da prije početka prekovremenog rada uruči radniku pisani zahtjev, usmeni zahtjev poslodavac je dužan pisano potvrditi u roku od sedam dana od dana kada je prekovremeni rad naložen.

Sukladno članku 94. Zakona o radu za prekovremeni rad radnik ima pravo na povećanu plaću.

Člankom 19. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama ( Narodne novine br. 51/18) određeno je da se za prekovremeni rad osnovna plaća uvećava za 50 %, a člankom 35. Ugovora ugovorena je obveza poslodavca  na način da je ravnatelj dužan zaposleniku izdati pisani nalog za prekovremeni rad kojim se utvrđuje vrijeme trajanja prekovremenog rada te način uvećanja plaće za prekovremeni rad.

 

Stoga svi zaposlenici koji su prema uputi poslodavca radili duže od punog radnog vremena imaju pravo na isplatu uvećanja plaće za prekovremeni rad, neovisno o izvoru financiranja.

Slijedom navedenog, molimo Vas da izvijestite zainteresirane zaposlenike, članove Sindikata, da će Sindikat zaštititi njihova prava.

Uputno je poslodavca izvijestiti o potrebi obavljanja poslova u kratkom roku koje zaposlenik zbog velike količine neće biti u mogućnosti izvršiti u okviru radnog vremena i zatražiti izdavanje naloga za prekovremeni rad.

 

Voditeljica Pravne službe NSZSŠH:

Mirela Matijević – Erceg, dipl. iur.

Pristupačnost