Aktualno

Zajednički seminar NSZSŠH i Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Bosne i Hercegovine – 10. prosinca 2018.

8. prosinca 2018. godine održali smo u Zagrebu u Sindikalnom domu zajednički seminar s kolegama iz Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Bosne i Hercegovine – SSVOONK.

U goste su nam došli Admir Terzić, predsjednik SSVOONK BiH i predsjednik Kantonalnog odbora Tuzlanskog kantona – Gradačac, Faruk Bešlić, predsjednik SSVOONK BiH Kantonalni odbor Kantona Sarajevo, Samir Fajić, predsjednik SSVOONK BiH Kantonalni odbor Unsko-sanski kanton – Bosanska Krupa, Abdulah Serezlija, predsjednik SSVOONK BiH Kantonalni odbor Srednjobosanski kanton – Bugojno, Stjepo Pejić, predsjendik Posavske Županije, – Orašje, Edina Čomić, predsjednica, Kantonalni odbor Hercegovačko-neretvanski kanton – Mostar, Eldin Isanović, predsjednik Kantonalni odbor Bosansko-podrinjski kanton , Goražde, Sadat Kovačević, SSVOONK BiH Kantonalni odbor Kantona Sarajevo, Sarajevo, Josip Milić, Mostar, Unija nezavisnih sindikata FBiH i Slobodan Radoš, Tomislavgrad.

Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske predstavljali su predsjednik Sindikata Branimir Mihalinec, glavni tajnik Sindikata Nijaz Karić i pravna savjetnica Sindikata Mirela Matijević Erceg.

Teme seminara bile su aktualna problematika u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.

Uvodno je predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske održao prezentaciju Temeljnog i Granskog kolektivnog ugovora, kao i pregovore o osnovici za plaće.

S organizacijom i djelovanjem našeg Sindikata naše goste je upoznao glavni tajnik Nijaz Karić, a o pravnoj zaštiti članova pravna savjetnica Mirela Matijević Erceg.

Predsjednik SVVOONK-a Admir Terzić upoznao nas je s djelovanjem Sindikata. SSVOONK djeluje na teritoriju cijele Bosne i Hercegovine, no pregovori o pravima zaposlenika odvijaju se s kantonalnim Vladama. Pregovore u ime Sindikata vode predsjednici kantonalnih odbora. Iz tog razloga nema identičnih rješenja koja se primjenjuju u državi. Stalni su tada napori da se određena prava izjednače, no put do toga nije lagan.

Na kraju su se svi složili kako treba nastaviti sa ovakvim seminarima i tematski ih uže odrediti. Vrlo je važno biti informiran o iskustvima drugih i pokušati dobre strane primijeniti kod sebe.

Dogovoreno je da se slijedeći seminar održi u Bosni i Hercegovini.

Pristupačnost