Najnovije vijesti

Vlada RH prihvatila Dodatak II. TKU – 28. svibnja 2020.

Vlada RH ovlastila je ministra Aladrovića da u petak potpiše Dodatak II. TKU-a, a Uredbom je promijenila i Zakon o odgoju i obrazovanju.

Iz obrazloženja Zaključka Vlade izdvajamo slijedeće:

Pregovori sa sindikatima zastupljenima u pregovaračkom odboru sindikata javnih službi započeli su 6. svibnja 2020. godine i trajali su do 27. svibnja 2020. godine. Stranke Temeljnog kolektivnog ugovora sporazumjele su se da do 31. prosinca 2020. godine neće doći do primjene povećanja osnovice za izračun plaće u javnim službama koje je ugovoreno za razdoblje od 1.lipnja 2020. godine i od 1. listopada 2020. godine te da će od 1. lipnja 2020. do 31. prosinca2020. godine, osnovica za izračun plaća zaposlenih u javnim službama iznositi 5.809,79 knmjesečno, a od 01. siječnja 2021. godine, 6.044,51 kn.

Od 11 sindikata potpisnika Temeljnog kolektivnog ugovora, njih pet prihvatilo je i parafiralo prijedlog Dodatka II Temeljnom kolektivnom ugovoru i to Sindikat hrvatskih učitelja, Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja, Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske, Nezavisni sindikat zaposlenih u hrvatskom zdravstvenom osiguranju i Hrvatski sindikat djelatnika u kulturi, dok preostali sindikati potpisnici Temeljnog kolektivnog ugovora nisu prihvatili prijedlog Dodatka II Temeljnom kolektivnom ugovoru i to Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara – medicinskih tehničara, Samostalni sindikat zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske, Sindikat zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske, Hrvatski liječnički sindikat, Sindikat zaposlenika u hrvatskom školstvu – Preporod i Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH.

Neovisno o neprihvaćanju predloženog Dodatka od strane svih potpisnika Temeljnogkolektivnog ugovora spomenuti Dodatak će biti važeći temeljem odredbe čl. 26. st. 2. Zakonao reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata („Narodne novine“ br. 93/14 i 26/15) s obzirom da su Dodatak prihvatili i parafirali sindikati iz najmanje tri različita područja prema Nacionalnoj kvalifikaciji djelatnosti, a koji u svom članstvu imaju više od 50% radnika članova od ukupno sindikalno organiziranih radnika sindikata potpisnika Temeljnog kolektivnogugovora, odnosno, prijedlog Dodatka parafirali su sindikati s četiri područja Nacionalne klasifikacije djelatnosti (P-obrazovanje, M-stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, R umjetnost, zabava i rekreacija i O- javna uprava i obrana,obavezno socijalno osiguranje) koji u svom članstvu imaju ukupno 45.36% sindikalno organizirana radnika, što je u odnosu na ukupan broj sindikalno organiziranih radnika potpisnika Temeljnog kolektivnog ugovora udio od 56,48%.

Pristupačnost