Aktualno

Vlada poslala službeni prijedlog promjena TKU – 23. svibnja 2020.

Prijedlog Vlade o promjeni TKU

D O D A T A K  II

Temeljnom kolektivnom ugovoru

 za službenike i namještenike u javnim službama

Članak 1.

Potpisom ovoga Dodatka II Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“, br. 128/17, 47/18, 2/19 i 123/19, u daljnjem tekstu: Dodatak), ugovorne strane suglasno utvrđuju promjenu u isplati ugovorenih prava koja se odnose na uvećanje osnovice za izračun plaće i načina isplate regresa.

Članak 2.

             Ugovorne strane su suglasne da do 31. prosinca 2020. godine neće doći do primjene povećanja osnovice za izračun plaće u javnim službama koje je ugovoreno za razdoblje od 1. lipnja 2020. godine i od 1. listopada 2020. godine.

Ugovorne strane su suglasne da će od 1. lipnja 2020. do 31. prosinca 2020. godine, osnovica za izračun plaća zaposlenih u javnim službama iznositi 5.809,79 kn mjesečno, a od 01. siječnja 2021. godine, 6.044,51 kn.

Ugovorena odredba iz stavka 1. ovoga članka ne primjenjuje se na ona povećanja za izračun osnovice za plaće u javnim službama koja su ostvarena do dana sklapanja ovoga Dodatka.

Članak 3. 

Ugovorne strane su suglasne da će se regres za korištenje godišnjeg odmora za 2020. godinu, u visini od 1.500,00 kn, zaposlenicima isplatiti putem Hrvatske turističke kartice (CRO kartice).

Ugovorne strane su suglasne da će se, u slučaju da regres nije isplaćen do 1. srpnja 2020. godine, na način iz stavka 1. ovoga članka, regres zaposlenicima isplatiti na način kao što je isplaćen prethodne godine.

Članak 4.

Ovaj Dodatak se primjenjuje od 1. lipnja 2020. godine.

Članak 5.

Ovaj Dodatak je izrađen u 16 (šesnaest) istovjetnih primjeraka, od kojih svakom sindikatu pripada po 1 (jedan) primjerak, a Vladi RH 5 (pet) primjeraka.

_______
Prilozi:

Prijedog Dodatak II TKU 22 svibnja 2020

Što je Cro card

Dopis Vlada RH prijedlog Dodatka Sporazuma o dodatku na plaće u obrazovanju 22 svibnja 2020

Dopis Vlade RH o Dodatku II TKU 22 svibnja 2020

Pristupačnost