Aktualno

USPJELI SMO – IPAK SE PLAĆA – 7.2.2022.

Poštovani članovi NSZSŠH!

danas 7. veljače 2022. održan je treći u nizu tematskih sastanaka po pitanju provođenja i plaćanja rada na probnim ispitima državne mature.

S ponosom možemo reći: ISPLATIO SE RAD NSZSŠH ZA SVOJE ČLANOVE

Dogovoreno je da se s konkretnim podacima ne izlazi dok se ne napravi konačan obračun, ali uistinu smo na tragu kvalitetnog rješenja za sve u sustavu, a to je:

a) da se probni ispiti državne mature provedu kvalitetno kako bi učenici smanjili razinu stresa na državnoj maturi ali i da bi dobili odgovore od nastavnika što mogu učiniti kako bi na državnoj maturi koja će uslijediti bili uspješniji

b) nastavnici koji će se angažirati na ispravljanju ispita, dežurstva, ali i ispitni koordinatori bit će sa svoj rad NOVČANO nagrađeni.

Pregovori nisu bili jednostavni, ali su bili konstruktivni s jasnom potrebom svih i predstavnika MZO i NSZSŠH da se iznađu rješenja.

Pristupačnost