Aktualno

Uredba

U Zagrebu, 21. veljače 2024.

Poštovani članovi NSZSŠH-a,

poštovani povjerenici podružnica /područnih odbora NSZSŠH-a,

Nakon očitovanja našeg Sindikata (od 7. 2. 2024.) vezano uz prijedlog Uredbe o koeficijentima te niza dodatnih konzultacija s predstavnicima Ministarstva, izvještavamo vas o prihvaćenim/neprihvaćenim prijedlozima NSZSŠH-a:

Ad. 1. NSZSŠH i SHU tražili su prebacivanje nositelja službe (nastavnik, učitelj, stručni suradnik i odgajatelj)  iz 7. platnog razreda raspona 1,86 – 2,00 (u kojem su se nalazili) u viši 8. platni razred raspona 2,01 – 2,30.

 Vlada RH je usvojila naš prijedlog na način:

      • nastavnik/učitelj/ stručni suradnik/odgajatelj – početni koeficijent 2,01
      • nastavnik/učitelj/stručni suradnik/odgajatelj – MENTOR – 2,17
      • nastavnik/učitelj/stručni suradnik/odgajatelj – SAVJETNIK – 2,38
      • nastavnik/učitelj/stručni suradnik/odgajatelj – IZVRSNI SAVJETNIK – 2,62

 

Podsjećamo da je prvotni predviđeni koeficijent bio za nositelje službe koji nisu napredovali 1,90, pa je u radu radne skupine došlo do pomicanja na 1,93 → 1,95 → 1,97 ,  a nakon očitovanja NSZSŠH  i SHU te dodatne argumentacije došlo je pomicanja na 2,01.

Mijenjaju se i povezani  koeficijenti učitelja edukacijsko-rehabilitacijskog profila na način:

      • učitelj edukacijsko-rehabilitacijskog profila – 2,11
      • učitelj edukacijsko-rehabilitacijskog profila – mentor – 2,28
      • učitelj edukacijsko-rehabilitacijskog profila – savjetnik – 2,51
      • učitelj edukacijsko-rehabilitacijskog profila – izvrsni savjetnik – 2,76

 

Ad. 2. Strukovni učitelj VŠS – prvotni je prijedlog bio jedinstven koeficijent za dotadašnja radna mjesta strukovni učitelj SSS i strukovni učitelj VŠS. Nakon intervencije i argumentacije NSZSŠH-a u radnoj skupini dogovoreno je da ostanu dva radna mjesta kao jedino prihvatljivo rješenje. Predloženi koeficijent za zajedničko radno mjesto određen je za strukovne učitelje SSS, dok smo za radno mjesto strukovni učitelj VŠS predložili povećanje koeficijenta. Nakon dostavljanja prijedloga Uredbe sindikatima na očitovanje uočili smo da u tablici radnih mjesta nema strukovnog učitelja VŠS (greškom je izostavljeno) zato je u očitovanju NSZSŠH tražio ispravak i pravilan unos.

      • prijedlog usvojen u cijelosti

 

OBRAZLOŽENJE: 

Uvode se dva radna mjesta:

1.  Strukovni učitelj I (dosadašnji strukovni učitelj VŠS):

      • Strukovni učitelj I – 1,80
      • Strukovni učitelj I – mentor – 1,98
      • Strukovni učitelj I – savjetnik – 2,17
      • Strukovni učitelj I – izvrsni savjetnik – 2,38

 

2.  Strukovni učitelj II (dosadašnji strukovni učitelj SSS):

      • Strukovni učitelj II – 1,64
      • Strukovni učitelj II – mentor – 1,80
      • Strukovni učitelj II – savjetnik – 1,98
      • Strukovni učitelj II – izvrsni savjetnik – 2,18

 

Ad. 3. Odgajatelj u učeničkom domu – Vlada je predložila smanjen koeficijent u odnosu na nastavnike, a NSZSŠH je inzistirao na usklađivanju s koeficijentom nastavnika kao što je uvijek do sada bilo.

      •  prijedlog usvojen u cijelosti

 – odgajatelji imaju isti početni koeficijent kao nastavnici i jednake koeficijente koje stječu napredovanjem (pod točkom 1.)

OBRAZLOŽENJE:

Tijekom rada radne skupine već je bio prijedlog nižeg koeficijenta za odgajatelje od ostalog nastavnog osoblja. Tada smo reagirali i argumentacijom uvjerili poslodavca zbog čega je to za sustav neprihvatljivo. Kada je na zajedničkom sastanku predstavnika sindikata i Vlade (24. 1. 2024.) prezentiran prijedlog Uredbe i određen rok od 15 dana za očitovanja, uočeno je da je predloženi koeficijent za nastavnike 1,97 dok je za odgajatelje snižen na 1,93. U dopisu ministru Piletiću i ministru Fuchsu od 25. 1. 2024.  tražili smo rješenje ove situacije koja nam je potpuno neprihvatljiva. Dobili smo odgovor da se radi o nenamjernom propustu koji će biti ispravljen nakon očitovanja NSZSŠH-a na Uredbu. Nakon što smo u očitovanju dali prijedlog, propust je ispravljen.

Ad. 4. Prvotni prijedlog bilo je zajedničko radno mjesto: Domar za sva radna mjesta domar/ložač/školski majstor/kotlovničar. Kako najveći broj naših domara obavlja složenije poslove održavanja energetskih postrojenja, a to do sada nije prepoznato, NSZSŠH je predložio razdvajanje radnog mjesta domar na dva radna mjesta: domar (tada koeficijent 1,22) i  stručni radnik na tehničkom održavanju (tada koeficijent 1,30).

      • prijedlog usvojen u cijelosti – došlo je do naknadnog pomicanja koeficijenta nakon našeg prijedloga i dodatnih konzultacija

 

OBRAZLOŽENJE:

      • usvojen je prijedlog o razdvajanju ova dva radna mjesta zbog specifičnosti u sustavu
      • radno mjesto domar ima dodatni rast koeficijenta s prvotnih 1,22 na konačnih 1,25
      • domar koji brine o energetskim postrojenjima (takvih je većina u školskim ustanovama) ima dodatni rast koeficijenta s 1,30 na 1,39

 

Ad. 5. Tražili smo prebacivanje radnog mjesta Tajnik/Voditelj računovodstva iz 7. platnog razreda raspona 1,86 – 2,00 (u kojem su se nalazili) u viši 8. platni razred raspona 2,01 – 2,30.

      • prijedlog usvojen u cijelosti
      1. Tajnik I/ Voditelja računovodstva I – 2,01
      2. Tajnik II / Voditelj računovodstva II – 1,77

 

Ad. 6. Zdravstveni voditelj u učeničkim domovima – medicinske sestre/ medicinski tehničar u učeničkim domovima – krivo je bio preveden kao medicinska sestra sa SSS iako je uvjet zapošljavanja VŠS i dotadašnji početni koeficijent im je bio 1,067 u skupini Radna mjesta II vrste.

      • prijedlog usvojen u cijelosti

 

Obrazloženje:

      • Zdravstveni voditelj u učeničkim domovima – medicinske sestre – PRVOSTUPNIK prvo radno mjesto nije ni bilo u tablici, nakon reakcije NSZSŠH-a određen im je koeficijent 1,53 kao i za medicinske sestre SSS. Ponovno smo reagirali pa je određen koeficijent 1,64. Nakon dodatnih konzultacija određen je povećani koeficijent 1,70
      • Medicinska sestra SSS – koeficijent 1,53 dodatno se povećao na 1,55

 

Ad. 7. Radno mjesto – noćni pazitelj – uočili smo da radnog mjesta noćni pazitelj nije bilo u tablici prevođenja, pa se prevodio kao pomoćni radnik, inače radno mjesto s uvjetom SSS spreme. Zato je NSZSŠH  tražio koeficijent sukladno stručnoj spremi.

      • prijedlog usvojen u cijelosti

 

Obrazloženje:

      • prvotno su se noćni pazitelji u učeničkim domovima prevodili kao pomoćni radnici s koeficijentom 1,21, nakon intervencije Sindikata, usvojen je prijedlog i određen koeficijent 1,30

 

Ad. 8.  Radno mjesto – ekonom – predložili smo dodjelu koeficijenta 1,38 kao što je predviđeno za radna mjesta referenata III. vrste

      • prijedlog usvojen u cijelosti

Obrazloženje:

      • prvotno određen koeficijent bio je 1,21 jer nisu bili prepoznati poslovi koje obavlja ekonom u učeničkim domovima. Stoga je NSZSŠH usporednom analizom „starih“ koeficijenata argumentirao važnost izjednačavanja koeficijenta ekonoma s koeficijentom referenata za koje je tada bio planirani koeficijent 1,38. NSZSŠH je predložio izjednačavanje koeficijenata ova dva radna mjesta.
      • Dodatnim konzultacijama u radnoj skupini došlo je do dodatnog pomicanja koeficijenta za oba radna mjesta te je prihvaćen naš prijedlog rješenja:
      • Radno mjesto ekonom se prevodi u radno mjesto referent – koeficijent 1,43
      • Sva radna mjesta referenata imaju jedinstven koeficijent – 1,43

 

Ad. 9. radno mjesto – spremačice – predlagali smo veći koeficijent

     • Prijedlog nije usvojen

 

Sindikat je predložio dodatno povećanje koeficijenta za spremačice 1,06 (po prijedlogu je rast plaća kroz koeficijente oko 10%), a naš je prijedlog bio izjednačavanje s koeficijentom sličnog radnog mjesta u zdravstvu/socijalnoj skrbi tj. 1,15.

Obrazloženje je da se radi o radnim mjestima na kojima je veće radno opterećenje (1000 m2) i da se rad obavlja s opasnijim kemijskim sredstvima, dok spremačice u osnovnim školama čiste 600 m2, odnosno 800 m2 u srednjim školama. Kada bi se jednaki normativi primjenjivali u školskim ustanovama to bi praktično značilo da bi dio naših spremačica bilo proglašeno organizacijskim viškovima što nam je neprihvatljivo.

Dodatno se na inzistiranje NSZSŠH-a koeficijent za radno mjesto kuhar/slastičar s koeficijenta 1,25 pomicao prvo na 1,28 pa konačno na 1,30.

Srdačan sindikalni pozdrav svima,

 

 

                                                                                         Nada Lovrić

                                                                                         Predsjednica NSZSŠH

Pristupačnost