Aktualno

Sindikat uključen u izradu Nacrta Nacionalnog plana razvoja sustava obrazovanje 2021. – 2027.

U četvrtak, 22. travnja 2021. g. održan je 1. sastanak Radne skupine za izradu Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom obrazovanju, s konačnim prijedlogom Zakona.

Na početku sastanka Andreja Uroić Landekić uputila je članice i članove Radne skupine u tehničke upute za sudjelovanje i praćenje tijeka sastanka i obavijestila ih da se sastanak snima (audiozapis).

Voditeljica Radne skupine u uvodu je pozdravila nazočne članice i članove Radne skupine, zahvalila im na odazivu i interesu za rad na promjena u Zakonu o strukovnom obrazovanju. Također, zamolila je nazočne članice i članove Radne skupine, među kojima je bio i predsjednik NSZSŠH Branimir Mihalinec, da se predstave.

Nakon predstavljanja članica i članova Radne skupine voditeljica je predložila sljedeći Dnevni red:

  1. Obrazloženje izrade nacrta izmjena i dopuna Zakona o strukovnom obrazovanju
  2. Usvajanje Hodograma aktivnosti i rokova izvršenja za postupak donošenja Zakona
  3. Pitanja i prijedlozi

Na sastanku je istaknuta potreba donošenja izmjena i dopuna Zakona o strukovnom obrazovanju te njegovog usklađivanja sa strateškim razvojnim dokumentima koje je Ministarstvo znanosti i obrazovanja usvojilo u proteklom razdoblju.

G. Branimir Mihalinec zamolio je da se članicama i članovima Radne skupine konkretnije prezentiraju područja izmjena odnosno detaljnije obrazlože planirane promjene Zakona o strukovnom obrazovanju.

Dan kasnije, u petak 23. travnja 2021. održan je i 1. sastanak Radne skupine za izradu Nacrta Nacionalnog plana razvoja sustava obrazovanja za razdoblje od 2021. do 2027. godine i Nacrta Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana razvoja sustava obrazovanja za razdoblje od 2021. do 2027. Osim uvodnih točaka dnevnog reda, predstavljen je sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH. I na ovom sastanku naš je Sindikat zastupao predsjednik Sindikata.

_______

Odluka o imenovanju Radne skupine za izradu Nacrta izmjena i dopuna Zakona o strukovnom obrazovanju

Odluka o osnivanju Radne skupine za izradu Nacrta Nacionalnog plana razvoja sustava obrazovanja 2021.-2027.

Prijedlog dnevnog reda – 1. sastanak RS NPRSO

Zapisnik s I. sastanka RS izmjene Zakona o strukovnom

Pristupačnost