Aktualno

Savjetovanje o promjenama Pravilnika o napredovanju nastavnika – 22. siječnja 2021.

avjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15790

Tema savjetovanja je: Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima

Opis savjetovanja: Postojeći Pravilnik o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima stupio je na snagu u srpnju 2019. godine, a provedbom je uočeno kako Pravilnik nije unaprijedio postupak napredovanja, nego je dodatno usporio proces i opteretio administraciju istovremeno povećavajući financijsko opterećenje proračuna.U provedbi postojećeg Pravilnika uočeni su nedostaci i ograničenja koja se očituju kroz vrlo složen administrativni proces i veliki broj dionika uključenih u postupak napredovanja. Ključne aktivnosti u postupku napredovanja obavljaju dionici koji nisu dio državne i javne uprave, nego vanjski suradnici okupljeni u radnim tijelima (povjerenstvima) te samim time nisu upoznati s procesima državne i javne uprave. Uvođenjem uloge povjerenstava i promjenom djelokruga rada u postupku napredovanja, agencije su izgubile stručnu ulogu iako su nadležne za postupak napredovanja. Osim administrativnih problema, Pravilnikom se postupak napredovanja boduje samo kroz kvantitativne podatke, a ne i stručno-pedagoški rad. Također, s postojećim Pravilnikom u odnosu na prethodni, značajno se opteretio proračun zbog troškova naknada vanjskih suradnika i troškova njihovih zamjena na radnom mjestu.Svrha savjetovanja je dobiti povratnu informaciju o predloženim izmjenama i dopunama Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima te nakon provedenog postupka savjetovanja donijeti konačnu odluku o donošenju izmjena i dopuna Pravilnika. Potreba za predloženim izmjenama i dopunama Pravilnika iskazana je od strane provedbenih tijela postupka napredovanja (agencija i nadležnog ministarstva) kao i odgojno-obrazovnih radnika u sustavu odgoja i obrazovanja zbog administrativno i vremenski zahtjevne procedure. Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti traje 15 dana. Povratna informacija bit će objavljena u sustavu e-savjetovanja.

Savjetovanje je otvoreno do: 5.2.2021.

Pristupačnost