Najnovije vijesti

Sastanak u Vladi završen bez rezultata – 29. studenog 2019.

Na poziv premijera, predstavnici sindikata u štrajku odazvali su se razgovorima u Vladi RH na Markovu trgu. 
Sastanak je počeo u 16 sati, a nakon tri sata razgovora završen je bez konkretnog rješenja. 
 

Premijeru smo izložili rezultate referenduma, odluke tijela sindikata i način na koji možemo riješiti problem. Razgovarali smo i o nematerijalnim pravima, ubrzavanju realizacije akcijskog plana protiv nasilja, ubrzavanju Pravilnika zakona o inspekciji, o anonimnim prijavama. Ključno pitanje bilo je pitanje rješavanja koeficijenata složenosti poslova u sustavnu obrazovanja. Nismo puno razgovarali, završili smo razgovore tako da ćemo dobiti odgovor. Ponude nije bilo na stolu, rekao je nakon sastanka Branimir Mihalinec, predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama.

Mihalinec je siguran da Vlada razumije situaciju, koja nije lagana nikome.

– Zaposleni su iskazali spremnost boriti se do kraja za svoje zahtjeve – dostizanje plaća, koeficijenta složenosti poslova, statusa, ponosa i digniteta koji se proširuje i kroz ostala nematerijalna prava, rekao je Mihalinec. Na pitanje je li zadovoljan, nije htio odgovoriti, kao ni na pitanje što je premijer ponudio. O zabrani štrajka nije se govorilo, kazao je.

– Bit ću zadovoljna kad premijer i Vlada RH usvoje ono što naši učitelji, naši zaposlenici u sustavu obrazovanja žele, a to je koeficijent složenosti poslova. U tom momentu ja mogu govoriti o svom zadovoljstvu, poručila je.

– Razgovarali smo upravo o koeficijentima 3 sata. To je najvažnije. Stavili smo na stol zahtjeve ljudi koji su se s 95 posto izjasnili da žele upravo koeficijente. Mi ovdje smo glas 68.000 zaposlenih u sustavu obrazovanja. Naravno upoznali smo premijera sa svim problemima u sustavu obrazovanja, jer ne muče njih samo koeficijenti složenosti poslova nego i čitav niz ostalih problema o kojima Vlada itekako mora naći hitna rješenja. Naravno čuli ste i sami na prosvjedu. Pitanje anonimnih prijavitelja, pitanje akcijskog plana za prevenciju nasilja, svih ostalih nizova problema da ne ponavljam. Važno je svim problemima u sustavu obrazovanja pristupiti ozbiljno, rekla je Šprem.

Dodala je da nisu razgovarali o opciji dodataka i da to otpada jer je 95 posto ljudi reklo da želi koeficijente.

– O plaćama za ovaj mjesec u štrajku uopće nismo razgovarali. Premijer je taj koji donosi odluku i nadam se da će u vidu dobre volje rješavanja problema štrajk biti plaćen, poručila je.

_____

Na današnjoj tiskovnoj konferenciji čelnika NSZSŠH, SHU i NSZVO iznijeti su rezultati izjašnjavanja u sustavu školstva o ponudi Vlade RH od 26. studenog kojima je ta ponuda odbijena u visokim postocima. 

Šef Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Branimir Mihalinec kazao je: “U srednjim školama odazvalo se 14.046 zaposlenih. 12.491 se izjasnilo protiv ponude Vlade, što je 88,93 posto!”.

“Ne misle se cjenkati, to je poruka zaposlenih u obrazovanju Vladi”, kazao je.

Sanja Šprem iz Sindikata hrvatskih učitelja kazala je: “U OŠ izjašnjavanju je pristupilo 31.670 zaposlenika, izlaznost je bio 68,05 posto. 95,26 posto odbilo je ponudu Vlade!”.

“Zaposlenici detektiraju niz problema koje treba hitno riješiti”, rekla je Sanja Šprem.

Igor Radeka iz sustava visokog obrazovanja i znanosti kazao je: “Na referendum je pristupilo 73,9 posto. Protiv prijedloga Vlade je bilo 69 posto”.

“Ovo što se događa sad je pokušaj gašenja požara bezinom. Vlada treba ozbiljno shvatiti problem i krenuti u rješevanje istog”, kazao je.

“Štrajk ide dalje punom snagom”, kazao je Mihalinec.


S P O R A Z U M

O DODATKU NA PLAĆU ZA ZAPOSLENE U OSNOVNOŠKOLSKIM I SREDNJOŠKOLSKIM USTANOVAMA TE USTANOVAMA U ZNANOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU

Članak 1.

Vlada Republike Hrvatske i Sindikati, ovim Sporazumom utvrđuju uvećanje osnovne plaće zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju kojima se sredstva za plaću osiguravaju u skladu sa Zakonom o plaćama u javnim službama (Narodne novine, broj 27/01 i 39/09), na način utvrđen člankom 2. ovoga Sporazuma.

Članak 2.

(1) Sporazumne strane utvrđuju da će se zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama plaća uvećati za nastavnički odnosno učiteljski dodatak.

(2) Dodatak iz stavka 1. ovoga članka obračunavat će se i isplaćivati i zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama koji ne sudjeluju u nastavnim i učiteljskim aktivnostima.

(3) Sporazumne strane utvrđuju da će se zaposlenima u ustanovama znanosti i visokog obrazovanja, u zvanjima predavača i umjetničkog suradnika, te zaposlenima koji rade na administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima u ustanovama znanosti i visokog obrazovanja, plaća uvećati za predavački dodatak.

(4) Dodatak iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka obračunavat će se i isplaćivati kako slijedi:

–        od 1. prosinca 2019. za 3,0% koji će se obračunati na osnovnu plaću za prosinac 2019. godine, koja se isplaćuje u siječnju 2020. godine

–        od 1. lipnja 2020. za 1,0% koji će se obračunati na osnovnu plaću za lipanj 2020. godine, koja se isplaćuje u srpnju 2020. godine.

(5) Uvećanja iz stavka 4. ovoga članka obračunavaju se na način da se ugovoreni dodaci obračunavaju na već uračunati dodatak iz prethodnog razdoblja.

(6) Iznimno od stavka 1., 2., 3., 4. i 5. ovoga članka, dodatak se neće obračunavati i isplaćivati zaposlenima za čije se plaće, odnosno dijelove plaće, sredstva osiguravaju u okviru projekata financiranih fondovima Europske unije.

Članak 3.

Sporazumne strane utvrđuju da će se, pod uvjetom da do 31. prosinca 2020. godine ne dođe do izmjene Uredbe o koeficijentima složenosti poslova u javnim službama temeljem prethodno provedene analize cjelokupnog postojećeg sustava plaća u javnim i državnim službama, zaposlenima iz članka 2. ovoga Sporazuma, dodatak od 1% obračunavati i isplaćivati na osnovnu plaću za prosinac 2020., koja se isplaćuje u siječnju 2021. godine.

Članak 4.       

Ovaj Sporazum stupa na snagu danom potpisa, vrijedi do donošenja Uredbe, a najkasnije do 1. prosinca 2022. godine.

Članak 5.

Ovaj je Sporazum izrađen u 10 (deset) istovjetnih primjeraka, od kojih svaka od stranaka zadržava po 2 (dva) primjerka.

Pristupačnost