Najnovije vijesti

Rezultati REFERENDUMA

Poštovani članovi Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske,

Danas u 11:00 sati završilo je referendumsko izjašnjavanje o prihvaćanju/neprihvaćanju Dodatka III koji u paketu sadrži:

      • rast osnovice plaće za 5% od 1.10. 2023. (vidljivo na sljedećoj plaći)
      • rast plaće kroz koeficijente za 2024. prema projekcijama Vlade u prosjeku 12% od 1. 3. 2024. – rast koeficijenta obračunavat će se POVRH dosadašnjeg fiksnog dodatka
      • ukoliko uredbe ne stupe na snagu do 1. 3. 2024. otvaraju se pregovori za osnovicu 2024.
      • povećanje božićnice sa 232,37 € na 300 €
      • uskrsnica 100 €
      • regres za 2024. u visini 300€
      • te primjenu dodatno ispregovaranih prava iz teksta Dodatka III TKU-a.

 

Referendumskom izjašnjavanju je pristupilo 7768 članova što čini referendumsko izjašnjavanje pravovaljano jer je glasovanju pristupilo više od 51% ukupnog broja članova.

Ponudu je prihvatilo: 4740 člana ili 61%

Ponudu je odbilo: 3014 člana ili 39%

Nevažećih listića je bilo: 14

Zahvaljujemo svim članovima koji su iskoristili priliku i po principu jedan član jedan glas odredili u kojem smjeru ćemo kao Sindikat dalje djelovati.

A smjer je više nego jasan: rad na uredbi o koeficijentima je naša prilika koja je ugovorena i zagarantirana da će se dogoditi od 1. 3. 2024.

Prilika je to koja se ne propušta kako bismo konačno kroz pregovore, a ne kao uvijek do sada kroz štrajkove i prosvjede povećali plaće zaposlenika u obrazovanju.

Naši članovi zaslužuju veći rast koeficijenata od ostalih zaposlenika javnog sektora kako bi se konačno bolje pozicionirali u sustavu koeficijenata u javnim službama.

U obrazovanje se isplati ulagati, a najbolji način za to je selektivni rast plaća obrazovnih radnika kroz rast koeficijenta.

I zato, preduvjeti za ovu borbu su ispunjeni, idemo dalje za veće plaće kroz rast koeficijenata!

                        Nada Lovrić,

Predsjednica NSZSŠH

Pristupačnost