Aktualno

Rad na službenom putu

Radi li nastavnik kada vodi učenike na put? RADI

A radi li prekovremeno ako je na putu subotom/nedjeljom, a radio je cijeli tjedan? RADI

To je ukratko sažetak tumačenja TKU-a koje je dalo Povjerenstvo za tumačenje dana 25. svibanj 2024.

Prošli tjedan su zaposlenici u školama tražili dodatno tumačenje za RAD NASTAVNIKA NA SLUŽBENOM PUTU, što i kako se obračunava. Po prvi put smo argumentirano na povjerenstvu i predstavnicima poslodavca uspjeli obrazložiti da kada nastavnik ide na službeni put kao pratnja učenicima na natjecanjima, izvannastavnim, izvanškolskim aktivnostima on STVARNO RADI NA SLUŽBENOM PUTU.

Dakle,

      1. kad nastavnik vodi učenike na službeni put (ima nalog) tijekom tjedna osim dnevnice dobiva i dodatak za pojačanu odgovornost (takva je praksa bila i do sada)
      2. ako je dan putovanja subota/nedjelja osim dnevnice + dodatak, isplaćuje mu se i 25% za rad subotom odnosno 50% za rad nedjeljom koji se obračunava za 8 sati rada (takva je bila sudska presuda pa se i Povjerenstvo držalo takvog tumačenja)
      3. ako je nastavnik zadužen sa 40 sati tjedno i putovanje mu je subotom/nedjeljom onda mu sedodatno obračunava i 8 sati PREKOVREMENO ako je ostvario pravo na punu dnevnicu, odnosno onoliko sati na dan vikenda koliko je odradio vodeći učenike ako nije ostvario pravo na isplatu dnevnice.

 

Napominjemo, ovo se odnosi samo na nastavnike koji putuju s učenicima jer se to smatra radom na službenom putu. (Za stručna usavršavanja se kao i do sada dobiva dnevnica).

  

Tumačenje br. 24/24

Temeljem članka 59. TKU-a, zaposlenik koji je upućen na službeno putovanje subotom i/ili nedjeljom ima pravo na uvećanje plaće za rad subotom i nedjeljom, neovisno o tome je li mu za te dane isplaćena dnevnica i jednokratna naknada zbog povećane odgojno-obrazovne odgovornosti. Ukoliko rad subotom i/ili nedjeljom prelazi okvir ukupnog tjednog zaduženja zaposlenika, rad subotom i/ili nedjeljom obračunava se i isplaćuje kao prekovremeni rad. Osim toga, zaposlenik ima pravo i na dodatak na plaću za rad subotom i/ili nedjeljom. Dodaci na plaću za prekovremeni rad, rad subotom i rad nedjeljom u navedenom se slučaju obračunavaju na način kao da je zaposlenik radio u redovitom osmosatnom radnom vremenu tj. obračun dodataka se provodi na osam sati dnevno. U slučaju da je efektivni rad subotom i/ili nedjeljom kraći od osam sati dnevno, navedeni dodaci obračunavaju se za efektivno odrađene sate.

Pristupačnost