Najnovije vijesti

Promjene Zakona o prosvjetnoj inspekciji – 18. prosinca 2020.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji

Opis savjetovanja: Postojeći zakonodavni okvir Zakona o prosvjetnoj inspekciji potrebno je izmijeniti u skladu sa Zakonom o općem upravnom postupku te potrebama definiranja procesa u postupanju prosvjetne inspekcije u odnosu na podnositelje podnesaka. Uočeni su nedostaci postojećih zakonskih odredbi Zakona o prosvjetnoj inspekciji kojima je reguliran način postupanja s podnescima i procjena potrebe pokretanja inspekcijskog postupka po službenoj dužnosti. Stoga će se precizirati što se smatra podneskom, koje podatke mora sadržavati i koja su prava podnositelja. Također, preciznije će se propisati postupanje s podacima iz inspekcijskog postupka kao službenom tajnom te razdvojiti odredbe koje se odnose na obvezu zaštite identiteta i prava poznatog podnositelja podneska.Svrha savjetovanja je dobiti povratnu informaciju o predloženim izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji te nakon provedenog postupka savjetovanja donijeti konačnu odluku o donošenju istih.Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti traje 15 dana od početka javnog savjetovanja.

LINK NA SAVJETOVANJE.

Savjetovanje je otvoreno do: 31.12.2020.

Pristupačnost