Najnovije vijesti

PROBNA MATURA – NEOPOREZIVO

Plaćanje rada na PROBNOJ MATURI

Slijedom upita velikog broja naših članova isplaćuje li se NAGRADA za rad na probnim ispitima državne mature – oporezivo ili neoporezivo, poslali smo MZO niz upita kako bi jednoznačno poslali upute na teren.

U međuvremenu smo zatražili tumačenje Porezne uprave čije mišljenje prosljeđujemo:

„Pravo radnika na ostvarivanje određenih neoporezivih primitaka pa tako i novčane nagrade za radne rezultate i druge oblike dodatnog nagrađivanja radnika, mora biti utvrđeno jednim od izvora radnog prava (kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, ugovorom o radu i dr.) Odnosno propisa kojima se uređuje radni odnos.

Izvorom prava bitno je regulirati navedenu nagradu pod nazivom koji je propisan Pravilnikom: Novčana nagrada za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika, jer bi u protivnom određena nagrada predstavljala ostale primitke uz plaću i podlijegala bi obvezi obračunavanja i plaćanja svih poreza i doprinosa.

Dakle, navedenu problematiku mora definirati vaš poslodavac, da li će se isplate nagrade za sudjelovanje u provedbi ispita državne mature smatrati novčanom nagradom za radne rezultate i drugim oblicima dodatnog nagrađivanja radnika (neoporezivo do 5.000,00 kn sukladno članku 7. Stavku 2. Točki 32. Pravilnika o porezu na dohodak) ili drugim primicima uz plaću (oporezivo po članku 21. Stavku 1. Točki f. Zakona o porezu na dohodak).“

Dakle, NAGRADA ZA RAD NA PROBNIM ISPITIMA DRŽAVNE MATURE ISPLAĆUJE SE NEOPOREZIVO (u punom iznosu) do ukupnog iznosa od 5.000,00 kn jer je definirana kao nagrada po Pravilniku o dopunama pravilnika o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima od 7. ožujka 2022.

Pristupačnost