Aktualno

Prikupljanje podataka o broju članova uoči početka pregovora o novom TKU – 3. svibnja 2021.

Prikupljanje podataka o broju članova Sindikata provodi se radi utvrdivanja broja i sastava pregovaradkog odbora sindikata za kolektivno pregovaranje i sklapanje kolektivnog ugovora.

Povjerenstvo za utvrdivanje reprezentativnosti sindikata je 29. travnja 2021. na mrežnim stranicama Ministarstva rada i mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, objavilo Javni poziv sindikatima zainteresiranim za kolektivno pregovaranje o sklapanju Kolektivnog ugovora koji se primjenjuje u više područja javnih službi prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007.-NKD 2007. Javnim pozivom su utvrđeni rokovi dostave podataka o ukupnom broju članova sindikata koji djeluju na razini odnosno području javnih službi za koje se utvrduje reprezentativnost iz članka 23. stavka 4. Zakona, odnosno da u roku od 30 dana od objave Javnog poziva mora biti izvršena dostava podataka zaključno sa danom 31. svibnia 2021.

Ukoliko poslodavac ne dostavi zatraženi podatak ili ga ne dostavi u navedenom roku, na pisani zahtjev sindikalnog povjerenika ili sindikalnog predstavnika inspektor rada će u provedbi inspekcijskog nadzora, u roku od 3 dana od dana podnošenja zahtjeva, usmenim rješenjem u zapisniku poslodavcu naložiti da u daljnjem roku od 3 dana dostavi zatraženi podatak.

Podatak (potvrdu) o broiu članova Sindikata koji je poslodavac dužan dostaviti Sindikatu, moraiu supotpisati ovlaštena osoba poslodavca i sindikalni povierenik/ca odnosno predstavnici svih sindikata koji imaju svoje članove zaposlene na određenoj ustanovi i koji sudjeluju u postupku utvrdivanja reprezentativnosti.

SVI DOKUMENTI POTREBNI ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA O ČLANSTVU SINDIKATA NALAZE SE NA LINKU ZA POVJERENIKE.

Pristupačnost