Najnovije vijesti

Prijedlozi NSZSŠH o organizaciji nastave u uvjetima pandemije – 14. rujna 2020.

10. rujna 2020. poslani su u MZO prijedlozi i razmišljanja o organizaciji rada srednjoškolskih ustanova u doba pandemije. Očekujemo da će naši prijedlozi biti uvaženi i uvršteni u nove upute školama.

Prijedlozi Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama o organizaciji nastave u uvjetima pandemij:

1. Obveza održavanja on line nastave za pojedinačne učenike koji su u samoizolaciji ili su bolesni:

Ravnatelji škola zahtijevaju od nastavnika da pored redovite nastave  koju održavaju u prostoru škole, za pojedinačne slučajeve kada je  učenik u samoizolaciji ili spriječen sudjelovati u redovnoj nastavi iz razloga neke druge bolesti, da s njime pojedinačno planiraju i održavaju online nastavu.

Naš stav i prijedlog je:

U pojedinačnim slučajevima za učenika koji je u samoizolaciji ili zbog bolesti ne može sudjelovati nastavi u školi nema potrebe organizirati posebnu online nastavu. Učenicima u samoizolaciji i odsutnim zbog neke druge bolesti  srednjoškolska ustanova treba pružiti uobičajenu potporu.

2. Nastavnik je izrazito vulnerabilna osoba i prema mišljenju liječnika medicine rada ne smije raditi u neposrednoj nastavi u školi:

Zdravstveno stanje nastavnika neće se promijeniti i on neće biti u mogućnosti raditi u nastavi u školi sve do završetka pandemije, što znači najvjerojatnije do kraja nastavne godine

Nastavnik je radno sposoban i treba mu omogućiti da održava nastavu na daljinu. Za održavanje njegove nastave treba napraviti poseban raspored sati.

3. Nastavnik živi u kućanstvu s izrazito vulnerabilnom osobom, a ravnatelj temeljem preporuke liječnika opće medicine, odluči da nastavnik ne radi u neposrednoj nastavi u školi:

Jednako kao i u prethodnom slučaju.

Nastavnik je radno sposoban i treba mu omogućiti da održava nastavu na daljinu

4. Nastavnik je u samoizolaciji zbog kontakta sa zaraženom osobom:

Nastavnik nije bolestan i radno je sposoban, te u tom slučaju ravnatelj treba osigurati mogućnost da nastavnik koji je u samoizolaciji može održavati nastavu u svim razrednim odjelima.

5. Nastavnik i učenici razrednog odjela su u samoizolaciji:

U tom slučaju će biti više nastavnika i učenika u samoizolaciji. Kako i nastavnici i učenici nisu bolesni i treba im osigurati održavanje nastave na daljinu

6. Nastavnik je zaražen na radnom mjestu:

Nastavnik se upućuje na bolovanje, a s obzirom da je zaražen na radnom mjestu, pripada mu puni iznos plaće kao za povredu na radnom mjestu, odnosno kao profesionalnu bolest u sustavu zdravstva

7. Učenik izrazito vulnerabilan ili član kućanstva s izrazito vulnerabilnom osobom

Zdravstveno stanje učenika kao ni člana kućanstva neće se promijeniti i on neće biti u mogućnosti pohađati nastavu u školi sve do završetka pandemije, što znači najvjerojatnije do kraja nastavne godine

Takvih učenika neće biti veliki broj po svakoj školi za svaku generaciju pa za takve učenika treba osigurati online nastavu na razini Republike Hrvatske. Moguće je za to angažirati nastavnike izrazito vulnerabilne ili one koji žive u kućanstvu s izrazito vulenrablinim osobama.

Situacije od rednog broja 2. do 4. iziskuju značajne intervencije u redovan rad škole i nisu jednostavno rješive. Situacija u svakoj školi može biti drugačija. Trebalo bi uložiti najveći napor da nastavnici koji su radno sposobni održavaju nastavu na daljinu. Moguće rješenje je da se unaprijed u svakoj školi odredi za svaki razredni odjel dan za održavanje nastave na daljinu. U raspored za taj dan se stave predmeti koje predaju nastavnici izrazito vulnerabilni ili nastavnici koji su u samoizolaciji. Učenici toga dana ne dolaze u školu već prema rasporedu u realnom vremenu putem neke od platformi ima nastavu na daljinu. U taj dan mogu se uključiti i predmeti koji su zbog spajanja grupa previđeni za nastavu na daljinu.

U situaciji pod rednim brojem 5. vjerojatno će biti uključen veći broj nastavnika i najmanje jedan razredni odjel, te treba napravit poseban raspored sati za nastavu na daljinu kako bi se ona mogla provesti u realnom vremenu putem neke od platformi za nastavu na daljinu.

Ovo su tek neki prijedlozi rješenja novonastalih situacija, nisu idealna i iziskuju veliki organizacijski napor ravnatelja, nastavnika i svih službi u školi, ali treba pokušati.

Smatram izuzetno važnim sve nastavnike koji prema rješenju liječnika medicine rada ne smiju raditi u neposrednoj nastavi uključiti u online nastavu. Ravnatelji su dužni to im osigurati. U slučaju da ravnatelji to ne osiguraju, tim nastavnicima se ne smije određivati bolovanje ili smanjivati plaća.

Nastavnike koji su u samoizolaciji zbog kontakta sa zaraženom osobom, te zbog toga ne mogu održavati neposredno obrazovni rad u školi, treba uključiti u online nastavu. Njima u takvom slučaju ne bi smjeli odrediti  naknadu za rad u samoizolaciji,, već isplaćivati punu plaću s obzirom da će oni raditi. U suprotnom bi uz naknadu za samoizolaciju za te nastavnike, država bila obvezna plaćati zamjenu za nastavnika, što sigurno iziskuje više sredstava nego jedna plaća.

Nastavnik koji se zarazi na radnom mjestu, trebao bi biti tretiran kao i zdravstveni radnik, te mu sukladno tome pripada naknada za bolovanje u 100% iznosu plaće. Taj nastavnik je bolestan i nema obveze provoditi nastavu na daljinu.

Na sastanku s ministrom Fuchsom predložio sam naš tzv. Model B.1. za organizaciju rada škola. Isti sam nakon sastanka obrazložio u dopisu ministru. Prema mojim informacijama postoji izvjestan broj škola koje žele raditi prema tom Modelu. Molim da im se ukoliko zatraže odobri taj Model.

Ovo su samo neka razmišljanja koja mogu pomoći u raznim situacijama koje se mogu dogoditi.

Pristupačnost