Aktualno

Potpisan novi TKU i Izmjene i dopune Sporazuma iz 2006. i 2019.

1. ožujka 2024. potpisan je novi Temeljni kolektivni ugovor kojeg su potpisali svi sindikati javnih službi.

 Dva su razloga zašto se moralo pristupiti potpisivanju novog TKU-a iako je prethodni još bio važeći:

      • izmjena pregovaračkog sastava sindikata – prema Zakonu o reprezentativnosti
      • TKU se morao uskladiti sa Zakonom o plaćama u državnoj službi i javnim službama

 

Iako se radi o tehničkom usklađivanju, došlo je do poboljšanja nekih prava:

 Promijenjene odredbe TKU-a:

      • zaposlenik koji dobije blizance od sada dobiva 5 radnih dana za SVAKO dijete – članak 43.
      • prelazak iz državne službe u javne službe smatra se neprekidnim radom što je važno za ranije ostvarivanjre prava na jubilarnu nagradu (do sada je prijelaz morao biti definiran sporazumom između poslodavaca, sada to više nije uvjet) – članak 50.
      • dok obavlja poslove bolje plaćenog radnog mjesta zaposleniku pripada i plaća tog radnog mjesta (npr. obavljanje poslova ravnatelja zbog bolesti ili sl.) – članak 52. stavak 3.
      • sada se dodatak za specijalističke studije, magistre znanosti ili doktore znanosti isplaćuje za one postdiplomske studije koji su vezani uz poslove radnog mjesta. Svi koji su do sada koristili ovaj dodatak i dalje nastavljaju primati neovisno je li im postdiplomski studij vezan uz poslove radnog mjesta – članak 58.
      • stipendiranje djece zaposlenika koji izgube život u obavljanju ili prilikom obavljanja službe – članak 70.
           1. za dijete predškolskog uzrasta 50 % prosječno isplaćene neto plaće u gospodarstvu RH u prethodnoj godini
           2. za dijete do završenog osmog razreda osnovne škole 70 % prosječno isplaćene neto plaće u gospodarstvu RH u prethodnoj godini
           3. za dijete do završene srednje škole, odnosno redovnog studenta 90 % prosječno isplaćene neto plaće u gospodarstvu RH u prethodnoj godini.
      • Unaprijeđena odredba o prijevozu – zaposlenik koji ima više od 58 godine života ima pravo na prijevoz ako ima i manje od 2 km do radnog mjesta i ne treba imati kartu kao dokaz – Članak 75.
           • Ugovoreno je i novo pravo na naknadu troškova trajekta na način da zaposlenik ima pravo i na naknadu troškova trajekta za prijevoz osobnog automobila pod uvjetom da je udaljenost od pristaništa trajekta do mjesta rada najmanje dva kilometra, uz predočenje računa ili kupljene karte za osobni automobil (vozilo).
      • Prava iz Kolektivnog ugovora za državne službe koja su povoljnije ugovorena primjenjuju se i za javne službe

 

      • U Ministarstvu znanosti i obrazovanja, 1. ožujka 2024. godine, NSZSŠH i SHU te MZO sklopili su Sporazume o izmjenama i dopunama dva Sporazuma i to:
           1.  Sporazum o izmjenama i dopunama Sporazuma o dodatcima na plaću u obrazovanju i znanosti sklopljenog 25. studenoga 2006. godine (tzv. Prosvjetni dodatak 13,725%) te
           2. Sporazum o izmjenama i dopunama Sporazuma o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju od 5. prosinca 2019. godine (tzv. Sporazum 6,11 %).

 

Izmjenama se utvrđuje da su dodatci iz navedenih sporazuma ugrađeni u koeficijente, no novi sporazumi ujedno su „osigurači“ da ako koeficijenti ikada budu umanjivani, sporazumi se ponovno aktiviraju.

Unutar javnih službi jedino su NSZSŠH i SHU uspjeli osigurati zaštitu novih koeficijenata za zaposlenike u sustavu obrazovanja od smanjivanja ako bilo koja Vlada (zbog krize) odluči snižavati koeficijente zaposlenicima javnih službi.

Dodatne informacije:

      • Uskoro bi trebali početi pregovori za Granski kolektivni ugovor
      • Na jesen će se ponovno pregovarati o osnovici uoči donošenja državnog proračuna
      • Vlada RH se obvezala donijeti Odluku o primjeni materijalnih i nematerijalnih prava iz GKU-a koja će imati retroaktivni učinak od 1. ožujka 2024. godine.

 

Srdačan sindikalni pozdrav,

 Nezavisni sindikat zaposlenih

u srednjim školama Hrvatske


Temeljni kolektivni ugovor 2024

Sporazum o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju-izmjene 2024.

Sporazum o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti- izmjene 2024.

Pristupačnost