Najnovije vijesti

Počinju pripreme Sindikata za početak pregovora o novom kolektivnom ugovoru – 28. travnja 2021.

Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama sklopljen je na određeno vrijeme s vremenom primjene i otkaza do 1. ožujka 2022. Postupak sklapanja novoga ugovora započinje najkasnije tri mjeseca prije isteka roka, odnosno 1. prosinca 2021 . godine.

Odlukom Središnjeg odbora Sindikata od 26. ožulka 2021. Sindikat će postupak utvrđivanja reprezentativnosti za pregovore za Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama pokrenuti 20. srpnja 2021. godine.

Radi sveobuhvatnosti i važnosti prava ugovorenih Kolektivnim ugovorom Sindikatu kao reprezentativnoj odgovonoj pregovaračkoj strani od posebne važnosti je analitička i argumentacijska pripremljenost i snaga Pregovaračkog odbora Sindikata izražena kroz nedvojbeno poznavanje zakonske utemeljenosti pojedinih prava. kvantitativno-vrijednosne i argumentacijske važnosti zadržavrnja razine stečenih prava, te zakonskih, strukovnih i drugih interesa, pretpostavki i razloga izmjena stečenih i pokretanja postupka ugovaranja novih prava zaposlenika.

Sa svrhom pripreme rukovodstva i Pregovaračkog odbora Sindikata za kolektivno pregovaranje, utemeljene i cjelovite argumentacije prava u postupku Kolektivnog pregovaranja Središnji odbor Sindikata je donio odluku da se u sklopu priprema za kolektivno pregovaranje provede anketiranje i prikupljanje relevantnih podataka na razini srednjoškolskih ustanova u kojima je organiziran i djeluje Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske po pokazateljima- pojedinačnim pravima ugovorenim Kolektivnim ugoyorom u odnosu prema broju zaposlenika po ustanovi koji navedena prava koriste, financijskim efektima korištenja navedenih prava te po drugim pokazateljima koji uvjetuju prava i obveze zaposlenika koji proizlaze iz radnih odnosa. Anketiranje- relevantnih podataka na razini srednjoškolskih ustanova započinje 29. travnia 2021. i provoditi će se u tjednim ciklusima.

Povjerenici Sindikata sve potrebne dokumente za provođenje anketa odnosno prikupljanje podataka mogu pronaći na LINKU ZA POVJERENIKE – mapa DOPISI.

Pristupačnost