Najnovije vijesti

Parafiran tekst TKU-a 2022.

Parafiran tekst Temeljnog kolektivnog ugovora koji će se primjenjivati na radnike u javnim službama sljedeće 4 godine.

Nakon višemjesečnih pregovora i razmjene argumentacije sindikati javnih službi i Vlada Republike Hrvatske na stol je došla ponuda Vlade koju je NSZSŠH stavio svojim članovima na referendumsko izjašnjavanje.

Ponudu Vlade Republike Hrvatske:

– povećanje osnovice za izračun plaće u javnim službama za 4% od 1. svibnja 2022. godine
– nastavak pregovora o daljem rastu osnovice za ovu godinu sukladno ekonomskim pokazateljima u mjesecu rujnu 2022. godine
– povećanje naknade za sistematske preglede s 500,00 kn na 1.200,00 kn
– povećanje naknade za troškove prijevoza na s 1,00 kn po km na 1,35 kn po km sa klauzulom o reguliranju iznosa troška prijevoza sukladno rastu/padu cijene goriva

Referendumu je pristupilo 76% članova i većina je prihvatila ovakvu ponudu.

U nastavku pregovora uspjelo se ispregovarati:

– Povećanje osnovne plaće 5% za sve sa završenim poslijediplomskim specijalističkim studijima

Tekst parafiranog Temeljnog kolektivnog ugovora dolje na linku.

Pristupačnost