Aktualno

Tražili smo odgovore na pitanja naših članova u MZO-u

Slijedom upita koje Ured NSZSŠH zaprima od naših članova ukazala se potreba za održavanjem sastanka u MZO s g. Momirom Karinom, ravnateljem Uprave za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja. Sastanku su, uz g. Momira Karina, nazočili glavni tajnik Jere Bilan i voditeljica pravne službe Mirela Matijević-Erceg. Predstavnici NSZSŠH ukazali su, među ostalim, na nepravilnosti rada ravnatelja u jednoj prometnoj školi kojoj se krši čitav niz prava zaposlenika i postupa protivno zakonima. Također je ukazano na nedorečenost unošenja podataka u e-dnevnik gdje pojedini ravnatelji traže od nastavnika unos svih provedenih ispita u e-dnevnik, a ukoliko to ne naprave, izriču nastavniku opomenu pred otkaz. Ukazali smo na aktualni  problem određivanja koeficijenta složenosti poslova odgojno-obrazovnih radnika koji su napredovali u zvanju (M, S, IS), a u školi ujedno obavljaju poslove stručnih suradnika. Stav je Ministarstva znanosti i obrazovanja da poslovi stručnog suradnika nisu srodni poslovima nastavnika te da nastavniku koji je napredovao u zvanju  pripada pravo na uvećani koeficijent samo za dio poslova koje obavlja kao nastavnik.

Najavili smo upućivanje prijedloga za izmjenom Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima kako bismo pokušali djelovati na ispravljanju očite nepravde. Ukazali smo na potrebu jačanja podrške nastavnicima u pritiscima kojima su izloženi na radnom mjestu od strane osoba s kojima redovito dolaze u susret prilikom obavljanja svojih poslova.

Pristupačnost