Aktualno

Održan sastanak CEDEFOP-a (European Centre for the Development of Vocational Training) u Solunu

U Solunu je 5. i 6. listopada 2023. održan sastanak CEDEFOP-a, Europskog centra za razvoj strukovnog obrazovanja. CEDEFOP je tripartitno tijelo (slično našem GSV-u, Gospodarsko-socijalnom vijeću) u koje su uključeni predstavnici sindikata, vlada i poslodavaca. Predstavnik sindikata iz RH bio je Jere Bilan, glavni tajnik NSZSŠH.

Ova, 2023. godina proglašena je Europskom godinom vještina (European year of skills) što dodatno daje na važnosti strukovnom obrazovanju. Pored toga, 5. listopada, prvi dan zasjedanja, bio je Svjetski dan učitelja. U tom je ozračju proteklo zasjedanje CEDEFOP-a.

Ovo je bilo redovito zasjedanje. Sastanak je bio dvodnevni. Prvog dana prijepodne održani su odvojeni sastanci predstavnika vlada, poslodavaca i sindikata. Na sastanku sindikata raspravljalo se o aktivnostima sindikata u ovom tripartitinom tijelu.  Poslijepodne održana je zajednička, plenarna sjednica na kojoj je predstavljeno izvješće o radu CEDEFOP-a za proteklo razdoblje i produljen mandat izvršnom direktoru CEDEFOP-a, Juergenu Siebelu.

Drugi dan razgovaralo se na temu uloge CEDEFOP-a u provođenju klimatsko neutralne strategije do 2030. godine gdje je naglašena potreba nastavka umanjenja emisije CO2, korištenje vozila na električni pogon i izgradnjom održivih zgrada. U tom smjeru treba ići strukovno obrazovanje kao važan faktor u zelenoj tranziciji jer će biti potrebno kvalificirane radne snage za provedbu tih aktivnosti. Nakon toga predstavljen je u usvojen financijski plan do 2026. g. i usvojeni su programski dokumenti. Izabrani su i članovi Upravnog odbora CEDEFOP-a.

Sjedište agencije nije u Brusselu već je decentralizirano u Grčku, u Solun. CEDEFOP podržava razvoj politike europskog strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (Vocational education and training-VET) te pridonosi njenoj provedbi. Agencija pomaže Europskoj komisiji, državama članicama EU-a i socijalnim partnerima u razvoju odgovarajuće politike strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.

Tvrtke trebaju ljude s vještinama koje su potrebne u pogledu konkurentnosti i pružanja visokokvalitetnih proizvoda i usluga. Ljudima su potrebne odgovarajuće vještine kako bi pronašli posao. Za ljude s niskim kvalifikacijama ili ljude kojima nedostaju kvalifikacije vjerojatnost da će biti nezaposleni tri je puta veća nego za ljude s visokim kvalifikacijama. U EU-u oko 75 milijuna ljudi, gotovo trećina radnog stanovništva, ima niske kvalifikacije ili im one nedostaju. Prevelik broj mladih ljudi, oko 15 %, napušta školu bez kvalifikacija.

Više o CEDEFOP-u

Jere Bilan

Glavni tajnik NSZSŠH

Pristupačnost