Najnovije vijesti

Obračun naknade za korištenje godišnjeg odmora

Slijedom upita o uračunavanju privremenog dodatka na plaću na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o isplati privremenog dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima te službenicima i namještenicima u javnim službama ( Narodne novine br. 65/2023) prilikom izračuna naknade plaće za vrijeme korištenja godišnjeg odmora, očitujemo se kako slijedi.

Sukladno članku 37. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama ( Narodne novine br. 56/2022, 127/2022, 58/2023) za vrijeme korištenja godišnjeg odmora zaposleniku se isplaćuje naknada plaće u visini njegove prosječne mjesečne plaće ostvarene u tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem zaposlenik koristi godišnji odmor ( uračunavajući sva primanja u novcu i naravi koja predstavljaju naknadu za rad) ili u visini kao da je radio u redovnom radnom vremenu.

Slijedom navedenog, zaposleniku će se uvijek isplatiti naknada u visini koja je za njega povoljnija, u visini njegove prosječne mjesečne plaće ostvarene u tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem koristi godišnji odmor ili u visini kao da je radio u redovitom radnom vremenu.

Odluka o isplati privremenog dodatka primjenjuje se počevši s plaćom za lipanj 2023. godine, koja se isplaćuje u srpnju 2023. godine.

Prilikom izračuna visine naknade plaće za vrijeme korištenja godišnjeg odmora moguća su sljedeća rješenja, ovisno o visini iznosa koji je povoljniji za zaposlenika:

a) Naknada plaće u visini zaposlenikove prosječne mjesečne plaće ostvarene u tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem zaposlenik koristi godišnji odmor ( uračunavajući sva primanja u novcu i naravi koja predstavljaju naknadu za rad )

            • navedeno će biti povoljnije za zaposlenike koji su ostvarili uvećanje plaće za veći broj sati prekovremenog rada ili uvećanja plaće po drugim osnovama jer će im ta primanja biti uračunata u prosjek. Plaća za lipanj 2023. godine s uračunatim dodatkom primijenit će se prilikom izračuna naknade u visini zaposlenikove prosječne mjesečne plaće.

 

b) Naknada plaće u visini kao da je radnik radio u redovnom radnom vremenu ( kojom prilikom se za izračun naknade u potpunosti primjenjuje dodatak na plaću kao što je bio i primijenjen i prilikom obračuna plaće za mjesec lipanj 2023. godine te je sadržan u bruto plaći)

Iz prethodno navedenog razvidno je da će privremeni dodatak u svakom slučaju biti obračunat prilikom izračuna naknade plaće zaposlenika za vrijeme korištenja godišnjeg odmora.

 

S poštovanjem,

Mirela Matijević Erceg, dipl. iur.

Voditeljica pravne službe

Pristupačnost