Najnovije vijesti

O stručnim suradnicima i tehničkom osoblju… 15.12.2021.

Na sastanku održanom 15. prosinca 2021. godine ukazali smo na problem nezapošljavanja stručnih suradnika i tehničkog osoblja u ustanovama iz sustava.

Ustanove su nažalost suočene s gubitkom stručnih suradnika koje su zapošljavale na temelju mjere „Stjecanje prvog radnog iskustva-pripravništva“ čiji je nositelj Hrvatski zavod za zapošljavanje te su se po isteku mjere opet obraćale MZO-u kako bi mjeru opet koristile, a budući da nisu zaprimile odobrenje za radno mjesto koje bi ostvarile na temelju Državnog pedagoškog standarda srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ( Narodne novine br. 63/2008, 90/2010).

Stručni suradnici su važna karika u osiguravanju podrške nastavnicima u radu s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama, kako učenicima s teškoćama tako i darovitim učenicima, a Vlada Republike Hrvatske prepoznala je njihovu ulogu i kroz Akcijski plan za prevenciju nasilja u školama donesen na prijedlog Ministarstva znanosti i obrazovanja na sjednici Vlade održanoj 6. veljače 2020. godine (podcilj 4.3. Akcijskog plana – osigurati zastupljenost stručnih suradnika odgovarajućeg profila u svim školama ovisno o broju učenika).

Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske višekratno je ukazivao na potrebu iznalaženja rješenja kojim bi se školama omogućilo osiguravanje zastupljenosti stručnih suradnika odgovarajućeg profila, naročito u vrijeme pandemije,  te smo zaprimili informaciju da Ministarstvo nastoji uvažiti potrebe škola i pored osiguravanja zapošljavanja kroz mjeru pripravništva.

U uvjetima pandemije povećane su potrebe ustanova i za zapošljavanjem spremačica, a na područjima pogođenim potresima došlo je i do promjena u odnosu na površinu za čije su održavanje zaduženi radnici zaposleni na poslovima čišćenja.

Ustanove se na temelju dopisa Ministarstva znanosti i obrazovanja kojim su obaviještene o mogućnosti dodatnog zapošljavanja spremačica tijekom epidemije COVID-19 obraćaju Ministarstvu radi izdavanja suglasnosti.

Na naš upit o dinamici odobravanja radnih mjesta zaprimili smo informaciju da se izdaju suglasnosti i za dodatna zapošljavanja tijekom epidemije i za odobravanja radnih mjesta za tzv.  redovne potrebe, te da su škole u rujnu upućene da dostave nove zahtjeve.

Budući da smo zaprimili upite iz više srednjoškolskih ustanova koje su ukazale na probleme zapošljavanja na navedenim radnim mjestima, i stručnih suradnika i tehničkog osoblja,  ukazali smo i na te konkretne potrebe te očekujemo rješavanje u kraćem roku, a budući da je od upućivanja zahtjeva škola prošlo više mjeseci.

Pristupačnost