Aktualno

O probnoj maturi… 15.12.2021.

Potaknuti brojnim upitima još smo 20. 10. 2021. uputili državnom tajniku gospodinu Tomislavu Paljku pitanje na temu plaćanja rada na provedbi i vrednovanju probnih ispita državne mature.

Danas (15. 12. 2021.) imali smo sastanak za kojeg smo pripremili analizu svih troškova i jasno istaknuli svoja očekivanja.

Probni ispiti državne mature školske 2021./2022.

 

U Republici Hrvatskoj ima 192 gimnazije, 269 četverogodišnje strukovne škole i 25 petogodišnjih strukovnih škola čiji će učenici moći pristupiti pisanju probnih ispita državne mature. Ukupno će 486 koordinatora ispita državne mature biti zaduženo s povećanim opsegom poslova i radnih zadataka.

Ukupan broj učenika koji će imati priliku pisati probne ispite državne mature je 55 522.

Svakako podržavamo ovaj projekt jer imamo zajednički cilj, a to je kvalitetan obrazovni sustav čije zaposlenike predstavljamo. Na ovaj je način MZO omogućilo evaluaciju promjena u pojedinim programima i povratnu reakciju sustava državne mature učenicima koji će moći odrediti svoje trenutno znanje s jasnim smjernicama koje dijelove još treba unaprijediti kako bi na državnoj maturi koja će uslijediti imati što bolje rezultate.

Kako se nijedan rad ne plaća bodovima za napredovanje tako se i ovaj dodatni rad (koji nije planiran zaduženjima, a svakako nije minimalnog opsega) treba platiti ispravljačima testova, dežurnim nastavnicima i ispitnim koordinatorima. Stoga smo izradili analizu o kojem se opsegu poslova radi:

Minimalni broj probnih ispita državne mature

Svi podaci o broju učenika, škola nalaze se na stranici MZO (ŠeR-Školski e-Rudnik na linku  )

 

Dežurstvo na probnim ispitima državne mature

U prilogu je tablica koja prikazuje vremensko trajanje probnih ispita za pojedine obvezne predmete i pojedine razrede.

Svaki učenik može pisati od 2 do 3 obvezna ispita te izborne predmete. U ovoj analizi iznijet ću podatke samo za obvezne predmete.

U trećim razredima gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola i četvrtom razredu petogodišnjih strukovnih škola ukupno je 27.970 učenika što znači da bi bilo 1.399 grupa na probnim ispitima.

U četvrtim razredima gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola i četvrtom razredu petogodišnjih strukovnih škola ukupno je 27.552 učenika što znači da bi bilo 1.378 grupa.

Dakle, nakon provedbe probne državne mature bit će potrebno ispraviti minimalno čak 138 596 ispita.

Podsjećam da se ispravljanje obveznih ispita državne mature plaćaju ovisno o predmetu od minimum 18,00 kn bruto za nižu razinu ispita španjolskog jezika do 43,00 kn bruto za srpski materinski jezik, prema Odluci o naknadi ocjenjivačima za vrednovanje zadataka otvorenog tipa u ispitima državne mature u školskoj godini 2020./2021.

Kako se radi o ispitima niže razine sigurnosti od državne mature procijenili smo da će u grupama moći biti do 20 učenika u razredu i da će za njihovo dežurstvo bili zadužen samo jedan nastavnik u razredu, a ne kao na ispitima državne mature i voditelji i dežurni nastavnik. Zato u izračun nije uvršteno dežurstvo nastavnika na hodniku.

Na ovaj način jednostavnom računicom dolazimo do procijenjenih 26 100 sunčanih sati rada zaduženih nastavnika za dežurstva u učionici.

 

ZAKLJUČAK:

  • probni ispiti državne mature dobar je projekt kao potpora 55 522 učenika koji će imati mogućnost pisati ispite
  • minimalan broj ispita koji će biti pisani i ispravljeni je 138 596 ispita
  • nužno je odraditi minimalno 26 100 sati dežurstva kako bi se projekt proveo
  • za koordiniranje cijelog projekta treba će se angažirati 486  ispitna koordinatora u školama gdje se provodi projekt
  • uz plaćanje povećanog opsega rada za koordinatore ispitne mature i ocjenjivačima treba se izdati Potvrda o provedbi projekta MZO
  • procjenjujemo da će iznos od 5 milijuna kuna biti dovoljan da se financira rad zaposlenika u srednjim školama na ovom projektu

Prilog:

  1. Odluka o naknadi ocjenjivačima za vrednovanje zadataka otvorenog tipa u ispitima državne mature u školskoj godini 2020./2021.
  2. Upute za provedbu probnih ispita državne mature

Zagreb, 15. prosinca 2021.

    Predsjednica NSZSŠH

Nada Lovrić, dipl. ek.

Pristupačnost