Aktualno

Nadoknada sati subotom

Odlukom o raspisivanju izbora na dan 17. travanj 2024. u javnom prostoru otvorila se polemika treba li se nastava nadoknaditi. Prilikom planiranja nastavne 2023./2024. godine ovaj dan nije planiran kao neradni dan i može se dogoditi da prilikom realizacije godišnjeg plana i programa dio učenika (osobito onih završnih razreda u srednjoj školi) bude imalo određeni broj sati nastave manje od obaveznog.

Prije svega treba provjeriti hoće li se moći realizirati nužan broj radnih dana i nastavnih sati nakon ove promjene. Ako je realizacija moguća, nadoknada sati nije potrebna. Druga je naravno priča, ako u redovitom izvođenju nastave do kraja nastavne godine ni na koji način neće biti moguće imati potreban broj nastavnih dana/nastavnih sati, onda će biti nužno organizirati nadoknadu subotom. Podsjećamo da se rad subotom plaća dodatnih 25% više, a naravno i prekovremeno jer nastavnici nisu ni na koji način odgovorni što je ovaj dan proglašen neradnim.

Stoga ovim putem pozivamo ravnatelje da ne organiziraju nastavu subotom osim u slučaju prijeke potrebe te da svim angažiranim radnicima obračunaju i isplate i prekovremeni rad i dodatak na rad subotom.

Svim našim članovima koji budu angažirani da rade nadoknadu nastave subotom zbog neradnog dana 17. travnja 2024. pozivamo da vode evidenciju radnog vremena i kopiraju Odluku ravnatelja o uvođenju nadoknade subotom te na kraju mjeseca dostave poslodavcu zahtjev za isplatu prekovremenih sati. Nakon toga molimo članove da prate je li im taj dodatni rad adekvatno plaćen, jer u slučaju da nije, NSZSŠH će za svoje članove pokrenuti postupke zaštite prava iz radnog odnosa.

Pristupačnost