Mogućnosti razmjernog korištenja osobnog odbitka za zaposlenike koji rade kod više poslodavaca

Dana 04. veljače 2017. godine stupio je na snagu Pravilnik o porezu na dohodak ( Narodne novine br. 10/17) koji je omogućio zaposlenicima koji rade u nepunom radnom vremenu kod više poslodavaca da kod istih koriste osobni odbitak uz uvjet da to i zatraže

Članak 28. st. 8. Pravilnika

„(8) Iznimno od stavaka 1. i 3. ovoga članka, radnik koji ostvaruje dohodak od nesamostalnog rada kod dva ili više poslodavaca u nepunom radnom vremenu ili koji uz rad u punom radnom vremenu ima sklopljen ugovor o radu za nepuno radno vrijeme u skladu s člancima 61. i 62. Zakona o radu odnosno osoba koja ostvaruje primitke iz članka 21. kod dva ili više isplatitelja, može osobni odbitak koristiti kod više isplatitelja uz uvjet da zatraži raspodjelu osobnog odbitka prema isplatiteljima (poslodavcima). U tom slučaju Porezna uprava će na poreznoj kartici evidentirati omjer (postotak) raspodjele osobnog odbitka prema isplatiteljima (poslodavcima) sukladno zahtjevu, a nakon evidentiranih promjena izdati novi Obrazac PK te istovremeno Obrazac PK s oznakom „DUPLIKAT“ porezne kartice u skladu sa stavkom 5. ovoga članka ovisno o broju poslodavaca za koje se traži preraspodjela osobnog odbitka, a na temelju kojih se priznaje osobni odbitak pri utvrđivanju predujma poreza na dohodak od nesamostalnog rada. U tom slučaju svaki poslodavac može koristiti osobni odbitak samo do utvrđenog postotka, neovisno što u pojedinim mjesecima ostvareni dohodak može prelaziti taj iznos.

(9) „Kartica poreza na dohodak od nesamostalnog rada“ – Obrazac PK, sastavni je dio ovoga Pravilnika. „

Slijedom navedenog, zaposlenici koji rade kod više poslodavaca bit će u mogućnosti u cijelosti iskoristiti svoj  osobni odbitak.

Molimo Vas da informaciju proslijedite članovima Sindikata.

Mirela Matijević Erceg, dipl. iur.

voditeljica pravne službe Sindikata

Pristupačnost