Najnovije vijesti

Kad svi zatvaraju oči…

U Tehničkoj školi Rijeka i dalje se nastavlja saga o “vladavini” jednog čovjeka koji upravlja školom na osebujan način kršeći sve norme postavljene drugim ravnateljim i zaposlenicima srednjih škola.

O jalovosti sustava i nedostatku volje da se sustav obrazovanja popravlja kada se uoče devijacije svjedočila je naša povjerenica Tijana Pavičić na Dan učitelja ispred naše krovne organizacije – Ministarstva za odgoj i obrazovanje.

https://www.novilist.hr/rijeka-regija/rijeka/sindikat-trazi-smjenu-ravnatelja-tehnicke-skole-u-rijeci-skolski-odbor-to-odbija/

I zalud naše svjedočenje i argumentacija u Ministarstvu, prosvjetnoj inspekciji, Uredu za odgoj i obrazovanje  Primorsko-goranske županije, pa u konačnici i samom ministru gospodinu Fuchsu (kome smo se obratili dopisom kojeg objavljujemo i na koji nikada nismo dobili odgovor)…

Ili je sustav toliko trom pa ne može reagirati primjereno čak i kada dio službi tog istog sustava odradi posao ili je lakše nikome se ne zamjerati i nečiniti ništa?

… u nastavku dopis kojeg je NSZSSH uputio Ministru vezano uz ovo pitanje…

U Zagrebu, 22. 10. 2021.

n/r ministra

dr. sc. Radovan Fuchs

 

PREDMET: Razrješenje ravnatelja gosp. Serda Jadrića, Tehnička škola Rijeka

Poštovani gosp. Fuchs,

Problem upravljanja Tehničkom školom Rijeka nije novijeg datuma već se propusti u radu ravnatelja gosp. Serda Jadrića gomilaju već godinama, od nezakonitog zapošljavanja nestručnog kadra, preko ne vodenja brige o uvjetima rada (ne traženje pravovremeno sredstava za održavanje sportske dvorane pa su učenici radili nastavu u prljavim i zapuštenim tj. higijenski neprihvatljivim uvjetima) do ne poštivanja odluka nastavničkog vijeća kojom je zakinuta naša povjerenica za napredovanje i nanesena joj je značajna materijalna šteta.

Prosvjetna inspekcija Rijeka je pratila rad ravnatelja tijekom tri godine kroz sedam inspekcijskih nadzora, davala mu naputke kako uočene propuste ispraviti, ali ni to nije bilo dovoljno da bi se unaprijedilo vodenje ustanove ili bar svelo u okvire zakonitog postupanja. Stoga je Prosvjetna inspekcija Rijeka donijela Prijedlog za razrješenje koje je nažalost Školski odbor jednoglasno odbio. Vezano uz postupanje članova Školskog odbora iz redova osnivača tj. Primorsko — goranske županije uputili smo upit gosp. Editi Stilin, pročelnici Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje Primorsko-goranske županiji kojem smo proslijedili i državnom tajniku gosp. Paljku na znanje.

Očekivano, nikakav odgovor nismo dobili te smo zamolili da nas se primi u Ured za odgoj i obrazovanje 15. listopada 2021. kako bismo pokušali saznati razloge ovakvog postupanja predstavnika osnivača u školskog odboru. Gosp. Stilin nije nazočila sastanku jer je imala ranije dogovorene obveze pa su nas pravnici Upravnog odjela pobliže upoznali s problematikom. Unatoč dobroj volji, razvidno je iz razgovora, njihova nemogućnost da problem riješe. Moj dojam je da ne postoji politička volja da se postupi s ciljem zaštite interesa Tehničke škole Rijeka kao ustanove i njenih zaposlenika te postupi po nalogu prosvjetne inspekcije. Teško mi je prihvatiti da su političke pozicije i stranački interesi važniji od postupanja zakonitih institucija MZO i time i RH, u ovom slučaju — Prosvjetne inspekcije Rijeka.

Nažalost, sve je to rezultiralo trajno poremećenim meduljudskim odnosima koji su u konačnici predmetom našeg interesa jer predstavljamo članove NSZSŠH u Tehničkoj školi Rijeka. Za sada imamo pokrenut spor protiv ustanove (tužbu za mobing), a po svemu sudeći i u još nekoliko slučajeva bit ćemo prisiljeni reagirati i u slučajevima zaštite dostojanstva naših članova.

Na sastanku u MZO 5. listopada 2021. razgovarali smo s glavnim tajnikom gosp. Paljkom, Vašim savjetnika gosp. Pavičinom te gdom. Šerepac Ravnateljicom Uprave za odgoj i obrazovanje. Zadovoljni smo njihovim poznavanjem problema, a bila je to prilika da i oni nas kroz konstruktivan razgovor upoznaju s problematikom i složenošću postupaka razrješenja ravnatelja koji više ne zaslužuju obavljati tu časnu dužnost.

Poštovani Ministre, ne vidimo više niti jedan drugi model rješavanja ovog problema osim da u skladu sa svojim zakonskim ovlastima poduprete rad Prosvjetne inspekcije Rijeka i donesete odluku o razrješenju. Znamo da Varn donošenje takve odluke nije ni jednostavno ni lako. Voljela bih da se vodite mišlju da razrješenjem ravnatelja on ne završava „na ulici“ već se upućuje na Zajedničku prosudbenu komisiju za zbrinjavanje i rasporedivanje zaposlenika u Primorsko-goranskoj županiji a sigurna sam da će oni za svoga naći rješenje. Jednako tako, voljela bih vjerovati da ćete donijeti odluku u razumnom roku jer i dalje gotovo svakodnevno dobivamo zamolbe za zaštitu naših članova u toj školi pa svi polako gube vjeru da će se problem riješiti prije nego li isti ostvari uvjete za mirovinu.

Vjerujući u Vaše postupanje,

Srdačno Vas pozdravljam,

 

 

Nada Lovrić, dipl. ekon. Predsjednica NSZSŠH

Na znanje:

–    Državni tajnik gosp. Tomislav Paljak

Pristupačnost