Aktualno

Izračuni plaće prema prijedlogu Sporazuma i dodatku TKU – 28. studenog 2019.

Pogledajte simulacije plaća prema uvjetima Sporazuma ponuđenog od strane Vlade kao i dodatka Temeljnog kolektivnog ugovora koji uključuje rast plaća slijedeće godine po principu 2+2+2 posto kao i povećanje neoporezivog dijela dohotka. Izračuni su napravljeni od strane našeg sindikata, a odnose se na primjer VSS i VŠS djelatnika, samaca, sa boravištem u Zagrebu i sa dvadeset godina staža.

_______

Izračun plaće VSS prema prijedlogu Sporazuma o dodatku za plaće u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama

Izračun plaće VŠS prema prijedlogu Sporazuma o dodatku na plaće u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama

Pristupačnost