Iz života sindikata

IZBORI U SINDIKATU 2020.

POVJERENICIMA SINDIKALNIH PODRUŽNICA

Poštovane kolegice i kolege,

izbor povjerenika u sindikalnim podružnicama najznačajniji je događaj u radu jedne sindikalne podružnice.
Sindikalni povjerenik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske organizacijski je temelj naše udruge.

Neposrednim izborima među članstvom našeg Sindikata u pojedinoj srednjoškolskoj ustanovi, članovi sindikata povjerenicima ukazuju čast da imaju pravo zastupati i predstavljati svoje kolege.

Ove godine izbori u Sindikatu održat će se u uvjetima koje određuje epidemiološka situacija, a sukladno uputama Nacionalnog stožera civilne zaštite.

Zbog epidemioloških uvjeta Središnji odbor je donio odluku da se izbori za sindikalne povjerenike u sindikalnim podružnicama održe u periodu od 1. lipnja do 31. kolovoza 2020. godine. Izbori će se održati ukoliko to epidemiološki uvjeti budu dozvolili.

Uz epidemiološke uvjete dodatni uvjeti koji moraju biti zadovoljeni su:

 • prostorne mogućnosti srednjoškolskih ustanova da uz uvjete 1,5 m razmaka između ljudi u zatvorenom prostoru Izbornoj skupštini mogu prisustvovati svi članovi Sindikata
 • preporuka je da se Izborne Skupštine ove godine iznimno vežu uz sjednice Nastavničkih vijeća, što znači da će svima od strane poslodavca biti pokriveni putni troškovi za dolazak i odlazak s posla.

Izbori se provode sukladno Pravilniku o izborima za tijela sindikalnih podružnica i sindikalnih područja Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske, a koji proizlazi iz Statuta Sindikata.

Pravilnik o izborima i svu ostalu izbornu dokumentaciju možete skinuti s naših web stranica www.nszssh.hr za povjerenike.

Dobit ćete dva plakata o izborima u podružnici. Istaknite ih na vidljivim mjestima u Vašoj ustanovi.

Ove godine iznimno nećemo tiskati i popratni letak. Letak ćete naći na  web stranicama Sindikata

Zapisnik s izborne Skupštine sindikalne podružnice i Podatke o izabranom povjereniku sindikalne podružnice,  dužni ste ispuniti odmah nakon provedenih izbora i poslati isključivo poštom u Ured Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske. Pošaljite i putem e-pošte scan istih dokumenata isključivo na nszssh@nszssh.hr.

Isključivo temeljem originalnih obrazaca pristiglih poštom Središnji odbor Sindikata će izvršiti verifikaciju izabranih povjerenika, a nakon čega će Ured Sindikata obaviti registraciju novoizabranih povjerenika.

Važno: ukoliko zbog epidemiološke situacije nećemo moći provesti izbore u predviđenom roku, Središnji odbor Sindikata će krajem kolovoza donijeti odluke o novim terminima sukladno novonastaloj situaciji.

 

Želim svima puno uspjeha u radu.

S poštovanjem,

Predsjednik Nezavisnog sindikata

zaposlenih u srednjim školama Hrvatske:

Branimir Mihalinec, prof.

_____

Sindikalni povjerenik temelj je naše udruge!

Neposrednim izborima članovi sindikata povjerenicima ukazuju čast da imaju pravo zastupati i predstavljati svoje kolege. Sindikalni povjerenik bira se na mandat od 4 godine s pravom ponavljanja mandata.

Svaki član sindikata ima pravo birati ili biti biran.

 

Prava i obveze sindikalnog povjerenika:

 • predstavlja i zastupa Podružnicu;
 • pomaže pri pružanju pravne pomoći i zaštite članstva;
 • zastupa svakog člana Podružnice čija su prava povrijeđena;
 • brine se o valjanoj provedbi Kolektivnog ugovora;
 • zalaže se za dostojanstvo i interes profesije;
 • obvezno organizira posjete bolesnim članovima koji su na duljem bolovanju;
 • koordinira u pružanju financijske pomoći teškim socijalnim slučajevima u skladu s Pravilnikom o radu Fonda solidarnosti Sindikata;
 • surađuje sa Središnjim i Područnim odborom Sindikata i iznosi prijedloge i mišljenja članstva;
 • odlučuje i odgovara za financijsko poslovanje podružnice;
 • sudjeluje u svim sindikalnim akcijama.

Zašto je važno biti član Sindikata?

Sindikat je jedina udruga kojoj Ustav i zakoni Republike Hrvatske daju pravo  pregovaranja sa socijalnim partnerima, sklapanju kolektivnog ugovora,  kao i pravo na organiziranje industrijskih akcija, među kojima je i štrajk.

Sindikat:

 • zastupa vaše interese sklapanjem kolektivnih ugovora;
 • pruža vam pravnu pomoć i zastupanje pred sudom;
 • osigurava vam bolje uvjete rada i života;
 • omogućuje vaše sudjelovanje u izradi zakona i zakonskih akata;
 • pruža vam bespovratnu financijsku pomoć preko Fonda solidarnosti i sredstava podružnica;
 • organizira i financira sportske i rekreacijske aktivnosti;
 • surađuje s drugim sindikatima i time promiče ideju sindikalizma;
 • omogućuje vam povoljnije stambeno zbrinjavanje;
 • pruža vam niz pogodnosti prilikom kupnje, putovanja ili obrazovanja, …;

Snaga sindikata pregovarački ovisi o broju članova. 

Nikada pojedinac izvan sindikata ne može sam ostvariti visoku razinu prava i onaj stupanj zaštite koju može ostvariti kroz sindikat i sa sindikatom.

Zašto je važno biti član baš Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske?

Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske

svojim djelovanjem dokazao je da je najjači sindikat u Republici Hrvatskoj!!!

Pristupačnost