Aktualno

Ipak se plaća!

Godinama nastavnici pokušavaju dokazati da je odlazak s učenicima na natjecanja, smotre, izvanučioničku nastavu, izvannastavne aktivnosti vikendom STVARNI RAD i da za takav rad trebaju dobiti i uvećanje plaće za rad subotom/nedjeljom neovisno o tome što dobivaju plaćenu dnevnicu i naknadu za povećanu odgojno-obrazovnu odgovornost (trenutno protuvrijednost 50 kn).

Tek je novi saziv Komisije za tumačenje TKU-a u kojima su predstavnici NSZSSH-a i SHU-a dao  kvalitetan odgovor na ovo uvijek osporavano pitanje:

Tumačenje br. 15/24

Zakonom o radu propisano je da zaposlenik ima pravo na povećanu plaću za otežane uvjete rada, prekovremeni i noćni rad te za rad nedjeljom, blagdanom i neradnim danom utvrđenim posebnim zakonom, u visini i na način određenima kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu, pri čemu povećanje za svaki sat rada nedjeljom ne može biti manje od 50 %.  Navedenim izvorima prava mogu biti ugovorene odnosno određene i druge okolnosti temeljem kojih zaposlenik ostvaruje pravo na povećanu plaću (npr. za rad subotom). Stoga zaposlenik u takvim okolnostima ostvaruje pravo na povećanu plaću bez obzira ostvaruje li pravo na povećanje i po nekoj drugoj osnovi i bez obzira ostvaruje li i neka druga prava koja su primjerice ugovorena kolektivnim ugovorom. Temeljem članka 59. TKU-a, zaposlenik koji je upućen na službeno putovanje subotom i/ili nedjeljom ima pravo na uvećanje plaće za rad subotom i nedjeljom, neovisno o tome je li mu za te dane isplaćena dnevnica i jednokratna naknada zbog povećane odgojno-obrazovne odgovornosti.

Pristupačnost