Informacija u svezi donošenja izmjena Pravilnika o radu

Sukladno članku 27. Zakona o radu poslodavac je dužan savjetovati se s radničkim vijećem, odnosno sindikalnim povjerenikom u funkciji radničkog vijeća  o donošenju Pravilnika o radu kao i izmjeni istog.

Prijedlog izmjena Pravilnika o radu mora se radničkom vijeću, odnosno sindikalnom povjereniku koji je preuzeo funkciju radničkog vijeća, dostaviti potpuno i pravodobno tako da mu se omogući davanje primjedbi i prijedloga. Radničkom vijeću mora biti omogućeno da  u roku od 8 dana dostavi svoje očitovanje o zaprimljenom prijedlogu. U protivnom izmjene nisu zakonite.

Ukoliko  se radničko vijeće ne očituje u navedenom roku smatra  se da nema primjedbi i prijedloga.

Tek nakon omogućavanja izjašnjavanja radničkom vijeću u zakonom određenom roku, poslodavac može donijeti izmjene pravilnika o radu, a iste ne mogu stupiti na snagu prije isteka osam dana od dana objave.

Ukoliko poslodavac naknadno bude predlagao izmjene, opetovano se mora savjetovati sa radničkim vijećem.

Slijedom navedenog, ukoliko zaprimite poziv za sjednicu Školskog odbora na kojoj je predviđeno donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu,  niste se dužni odmah očitovati, odnosno rok za očitovanje ne smije biti kraći od 8 dana.  Savjetujemo da svakako o tome izvijestite poslodavca, ukoliko zatraži očitovanje u kraćem roku.

Početkom slijedećeg tjedna dostavit ćemo vam daljnje upute.

Mirela Matijević Erceg, dipl. iur.

voditeljica pravne službe Sindikata

Pristupačnost