Najnovije vijesti

Granski kolektivni ugovor prihvaćen na referendumu sa 76,4% glasova članova Sindikata – 26. travnja 2018.

Referendumu je pristupilo 81,2% članova Sindikata, a nevažećih listića bilo je svega 0,5%.
Sukladno Statutu Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske, temeljem broja članova Sindikata koji su pristupili referendumu i  broja članova koji su se izjasnili za prihvaćanje teksta Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanova, prihvaćen je tekst Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanova.

Pristupačnost