Aktualno

e-Savjetovanje: Nacrt Akcijskoga plana za prevenciju nasilja u školama – 13. lipnja 2019.

avjetovanje obuhvaća pet velikih područja odgojno-obrazovnog djelovanja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima: zakonodavni okvir, dostupnost i kvaliteta podataka, podrška dionicima odgojno-obrazovnog procesa, školski preventivni programi i strategije i medijska kampanja. Savjetovanje je otvoreno do 12. srpnja 2019.

Link na e-savjetovanje:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=11104

Pristupačnost