Aktualno

Sindikati pozvali Vladu i premijera na razgovore o promjeni koeficijanata – 21. lipnja 2019.

SHU i NSZSŠH pokrenuli su inicijativu za povećanje i ujednačavanje koeficijenata složenosti poslova u javnim službama, poglavito za zaposlenike u srednjem i osnovnoškolskom sustavu. O tim je prijedlozima sa ministricom Divjak postignut visok stupanj suglasnosti.

Sindikati smatraju da je izmjenama i dopunama Uredbe o koeficijentima složenosti poslova u javnim službama potreban cjelovit pristup, te da su potrebne izmjene svih koeficijanata složenosti poslova za zaposlenike u osnovnom i srednjoškolskom sustavu. Sindikati su spremni Vladi RH podastrijeti cjelovitu analizu koeficijenata u tim sustavima, kao i prijedlog njihove izmjene.

Kako od 1. rujna u naše škole ulaze reformske promjene, sindikati smatraju da je ovo pitanje važno kako za zaposlene tako i za Vladu RH.

____

Dopis Vladi RH – Prijedlog za sastanak

Pristupačnost