Glas nove Hrvatske Naslovnica   |  Kontakt   |  WebMail   |  E-Glasnik   |  Linkovi   |  Sitemap    
NSZSSHNSZSSH
Ured:
+385 1 4855 798
Pravna služba:
+385 1 4851 629
+385 1 4855 723
E-mail:
nszssh@nszssh.hr
  Naslovnica Jos
 
Vijesti  
Aktualno  
Teme, događaji i aktivnosti  
O školstvu iz medija  
Skupovi  
Intervjui  
Reportaže  
Ankete  
Komentari  
Publikacije i izdanja  
  O sindikatu Jos
  Vertikala sindikata obrazovanja Jos
  Gimnazije, strukovne, domovi... Jos
  Zakoni i kolektivni ugovori Jos
  Pravni savjeti Jos
  S.O.S. telefon Jos
  Zanimljivosti Jos
  Galerije Jos
  Sportske igre Jos
  ZA POVJERENIKE Jos
 

Korisničko ime:
Lozinka:

 
 
     

 

Očitovanje NSZSŠH o prijedlogu izmjena i dopuna Državnog pedagoškog standarda - 5. srpnja

Zagreb, 4. srpnja 2010.

Očitovanje Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske na prijedlog izmjena i dopuna Državnog pedagoškog standarda srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

Članak 1.

·     Odnosi se na članak 3. stavak 2. DPS-a i mijenja odredbu o veličini srednjoškolske ustanove na način da određuje minimum razrednih odjela i broja učenika potrebnih za ustroj škole. Dosadašnji stavak 2. određivao je maksimalan broj razrednih odjela i učenika. Iz obrazloženja se ne vidi pravi smisao promjene ovog članka, osim ukoliko nije namjera spajati više srednjih škola u veće, jer više ne bi postojao limit za veličinu srednje škole, dok bi škole koje ne zadovoljavaju te uvjete postajale područne škole ili bi se gasile.

·     Predlažemo da u DPS-u ostane odredba iz stavka 2., te da najavljena dopuna postane stavak 3., dok stavak 3. postaje stavak 4

·     Obzirom na broj srednjih škola koje prema prijedlogu ne bi imale uvjete za samostalan rad, isključivši izuzetke temeljem stavka 3. članka 3. predlažemo  da koeficijent izvodljivosti za ovakva usklađivanja bude najmanje 2. Pri tome treba dati mogućnost osnivačima i većeg broja izuzetaka, poglavito u ruralnim krajevima u kojima srednja škola znači i opstanak same te regije. Gubitkom statusa matične škole, izgubio bi se i utjecaj lokalne sredine kroz školske odbore, pa bi tako i sudbine tih škola postale neizvjesne. Važno je napomenuti kako je 2012. godina  rok za utvrđivanje nove mreže škola.

Članak 2.

·     Odnosi se na članak 10. stavak 1. podstavak 1.1. i namjera je povećati normativ kvadrature za radnike na poslovima čišćenja.

o   Kako uz prijedlog nema cjelovite analize sadašnjeg stanja, ne možemo podržati ovu izmjenu. Predlažemo prethodno  predočiti cjelovitu analizu stanja: koliko bi to značilo viška radnika, kakva je njihova dob, kao i program zbrinjavanja viška ljudi.

·     Odnosi se na članak 10. stavak 1. podstavak 1.2. i odnosi na promjenu metodologije određivanja potrebnog broja radnika na poslovima  domara i kotlovničara.

o   Uz prijedlog nema potrebne analize i ne vidi se hoće li nova metodologija dovesti do viška ili potreba za novim radnicima. Iz tog razloga ne možemo podržati ovu izmjenu. Predlažemo prethodno cjelovitu analizu.

Članak 3.

·     Odnosi se na članak 12. stavak 2. i sadrži potrebnu izmjenu utemeljenu na Zakonu o strukovnom obrazovanju. Podržavamo ovu izmjenu.

Članak 4.

·     Odnosi se na izmjene članka 21. i uvjeta za održavanje nastave u zajedničkim učionicama i korištenje zajedničkih kabineta za nastavu pojedinih srodnih predmeta.

·     U uvjetima gospodarske krize kada je teško osigurati potrebna sredstva za zadovoljenje standarda, rješenje je prihvatljivo, no potrebno je navesti vrijeme trajanja ove odredbe, te u vrijeme gospodarskog oporavka povući ove izmjene.

Članak 5.

·     Vrijedi jednako kao i za članak 4.

Članak 6.

·     Vrijedi jednako kao i članak 4.

Članak 7.

·     Odnosi se na smanjenje potrebnog prostora u specijaliziranim učionicama za kemiju, biologiju i fiziku.

·     Kako prijedlog nije utemeljen na analizi, ne možemo prihvatiti ove promjene, poglavito ne za kemijske laboratorije u kojim je prostor važan faktor sigurnosti učenika.

Članak 8.

·     Odnosi se na koeficijent izvodljivosti za stručnjake za održavanje računala i informatičke opreme.

·     Srednje škole opremljene su velikom količinom računala i ostale informatičke opreme i nije uputno održavanje prepustiti samo entuzijazmu nastavnika informatike, koji su ionako pretrpani obvezama. Cijeneći nemogućnost novog zapošljavanja kao jednog od elemenata gospodarskog oporavka, predlažemo da ipak zajedno pronađemo mogućnost priznavanja dijela radnog vremena nastavnicima informatike za održavanje računala i informatičke opreme.
Zaključak:
           Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske spreman je nakon cjelovite analize stanja u srednjoškolskim ustanovama, razgovarati i poduprijeti sve promjene koje dovode do racionalnijeg sustava. Iz tog razloga ne možemo za sada  poduprijeti promjene najavljene u člancima 1. i 2. ovog prijedloga.

Predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih

u srednjim školama Hrvatske:

Branimir Mihalinec, prof.

ANKETA
Online nastava jednako je tako dobra kao i ona u učionici!
Slažem se, nema razlike!
Dao/la bih ipak prednost nastavi u učionici.
Ništa ne može zamijeniti nastavu u učionici!
U ovim uvjetima svaka je nastava dobra!


Pogledaj rezultate
SERVISI
Tumačenja kolektivnih ugovora   
Pogodnosti za članove  
Aplikacije za povjerenike  
Blagajna uzajamne pomoći  
AAI@edu.hr  
Mobilna aplikacija NSZSSH  
Stanogradnja za članove sindikata  
VIDEO