Glas nove Hrvatske Naslovnica   |  Kontakt   |  WebMail   |  E-Glasnik   |  Linkovi   |  Sitemap    
NSZSSHNSZSSH
Ured:
+385 1 4855 798
Pravna služba:
+385 1 4851 629
+385 1 4855 723
E-mail:
nszssh@nszssh.hr
  Naslovnica Jos
 
Vijesti  
Aktualno  
Teme, događaji i aktivnosti  
O školstvu iz medija  
Skupovi  
Intervjui  
Reportaže  
Ankete  
Komentari  
Publikacije i izdanja  
  O sindikatu Jos
  Vertikala sindikata obrazovanja Jos
  Gimnazije, strukovne, domovi... Jos
  Zakoni i kolektivni ugovori Jos
  Pravni savjeti Jos
  S.O.S. telefon Jos
  Zanimljivosti Jos
  Galerije Jos
  Sportske igre Jos
  ZA POVJERENIKE Jos
 

Korisničko ime:
Lozinka:

 
 
     

 

Prvi sastanak pregovaračkih odbora u pregovorima za Granski kolektivni ugovor za srednjoškolske ustanove - 15. ožujka 2017.

Održan je prvi sastanak pregovaračkog odbora Vlade RH  i sindikata za pregovore o Kolektivnom ugovoru za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama. Sukladno Zakonu o reprezentativnosti, nakon što nije postignut sporazum o utemeljenju pregovaračkog odbora sindikata, pregovarački odbor sindikata sastavljen je od po jednog predstavnika reprezentativnih sindikata. Uz predsjednika NSZSŠH Branimira Mihalinca kao savjetnici sudjelovali su i zamjenica predsjednika Branka Pavoković, glavni tajnik Nijaz Karić i pravna savjetnica Mirela Matijević Erceg. Sindikat Preporod predstavljao je predsjednik uz dvije savjetnice. Vladin pregovarački odbor bio je u punom sastavu predvođen ministrom Pavom Barišićem.

G. Mihalinec istaknuo je jasan zahtjev našeg Sindikata: sklapanje GKU-a s kratkim vremenom trajanja u kojem će biti sadržana sva prava iz dosadašnjeg GKU-a. Predloženo je usklađivanje sa zakonskim rješenjima, kao i sa situacijom da dva sindikata imaju status pregovarača i mogućnost potpisivanja GKU-a. No unatoč tome, GKU će vrijediti jedino ukoliko ga potpiše naš Sindikat. 

Za sklapanje ovakvog GKU-a nije potrebno prethodno potpisivati Protokol o pregovorima, no Protokol će biti važan uvjet za pregovore o novom, dugotrajnijem GKU-u. Sa strane našeg Sindikata istaknuto je da jedini predmet pregovora treba biti vrijeme važenja GKU-a, dok će ostale izmjene biti samo usuglašavanje sa zakonskim promjenama. Predložili smo da GKU važi do 1. rujna 2017. godine, mjesec dana duže od TKU-a. Kako bi se čitav proces brže odvijao, Sindikat je Vladi RH uputio prijedlog teksta GKU-a u kojeg su uvršteni prijedlozi izmjena članaka koje će biti nužno uskladiti s izmjenama ZOR-a, Zakona o zaštiti na radu i Zakona o reprezentativnosti. 

Dojam  je naših sindikalnih predstavnika kako je Preporod došao na sastanak pripremljen jedino za otezanje i opstrukciju. Nisu imali nikakav prijedlog GKU-a, a inzistirali su jedino na protokolu o pregovorima te tvrdili da će o tekstu GKU-a morati provesti referendum.

Ministar Barišić je, srećom, prihvatio naš prijedlog da započnu pregovori pa su sudionici sastanka prošli prijedloge izmjena GKU-a. Vlada je dobila naše argumente za izmjene i iznijela još neka pitanja koja smatra potrebnim usuglasiti.

Dogovoreno  je kako će GKU važiti do 1. rujna 2017. godine., a primjenjivat će se od 13. ožujka 2017. godine, bez obzira na datum potpisivanja.

Dogovoreno je i kako će se u ponedjeljak, 20. ožujka 2017. održati sastanak pravnih stručnjaka oko usuglašavanja teksta.

Drugi sastanak pregovaračkih odbora održat će se u srijedu 22. ožujka 2017. Na tom sastanku parafirat će se tekst GKU-a, koji će nakon toga biti proslijeđen Vladi RH na usvajanje. U Sindikatu očekujemo da Vlada RH prihvati tekst GKU-a te da će odmah nakon toga uslijediti potpisivanje GKU-a s vremenom važenja od 13. ožujka 2017. do 1. rujna 2017. godine s produženom primjenom pravnih pravilo da 1. prosinca  2017.

Takav tekst GKU-a predsjednik našeg Sindikata ima mandat potpisati.


 

 

 

 

ANKETA
Online nastava jednako je tako dobra kao i ona u učionici!
Slažem se, nema razlike!
Dao/la bih ipak prednost nastavi u učionici.
Ništa ne može zamijeniti nastavu u učionici!
U ovim uvjetima svaka je nastava dobra!


Pogledaj rezultate
SERVISI
Tumačenja kolektivnih ugovora   
Pogodnosti za članove  
Aplikacije za povjerenike  
Blagajna uzajamne pomoći  
AAI@edu.hr  
Mobilna aplikacija NSZSSH  
Stanogradnja za članove sindikata  
VIDEO