Glas nove Hrvatske Naslovnica   |  Kontakt   |  WebMail   |  E-Glasnik   |  Linkovi   |  Sitemap    
NSZSSHNSZSSH
Ured:
+385 1 4855 798
Pravna služba:
+385 1 4851 629
+385 1 4855 723
E-mail:
nszssh@nszssh.hr
  Naslovnica Jos
 
Vijesti  
Aktualno  
Teme, događaji i aktivnosti  
O školstvu iz medija  
Skupovi  
Intervjui  
Reportaže  
Ankete  
Komentari  
Publikacije i izdanja  
  O sindikatu Jos
  Vertikala sindikata obrazovanja Jos
  Gimnazije, strukovne, domovi... Jos
  Zakoni i kolektivni ugovori Jos
  Pravni savjeti Jos
  S.O.S. telefon Jos
  Zanimljivosti Jos
  Galerije Jos
  Sportske igre Jos
  ZA POVJERENIKE Jos
 

Korisničko ime:
Lozinka:

 
 
     

 

Predrag Šustar bit će u novoj Vladi ministar znanosti i obrazovanja - 21. siječnja 2016.

Ž  I  V  O  T  O  P  I  S     

 

     Dr. sc. PREDRAG ŠUSTAR, izv. prof.

 

OSOBNI PODACI

 

·          Datum i mjesto rođenja:          11. ožujka 1970, Rijeka

·          Mjesto stalnog prebivališta:     Istarska 41, 51000 Rijeka, Hrvatska

                                                           tel:       051  621 782; 099 211 65 82

Email:  psustar@uniri.hr

predragsustar@gmail.com

 

·          Bračno stanje:                         oženjen, Ira Rechner Šustar, dipl.ing.arh.

·          Djeca:                                     Eva Šustar (29/3/2001); Tara (13/7/2004)

 

 

PODACI O TIJEKU ŠKOLOVANJA I ZAPOSLENJA

 

1976-1984

Osnovna škola, Rade Vranić-Petar, Kostrena i Rijeka

 

1984-1988

Centar za kadrove u obrazovanju i kulturi, Rijeka

Struka: kulturno-znanstvena

Zanimanje: suradnik u kulturno-znanstvenim ustanovama

 

1989-1994

Prirodoslovno-matematički fakultet,

Sveučilište u Zagrebu; diplomirao 27. travnja 1994. na Biološkom odjelu, inženjerskom profilu, usmjerenje: molekularna biologija, i time stekao pravo na stručni naziv: dipl. ing. bioloških znanosti

 

1994-1999

Università degli Studi di Pisa, potom, Università degli Studi di Padova (od kolovoza 1995. godine); diplomirao 2. prosinca 1999. na Odsjeku za filozofiju Sveučilišta u Padovi s maksimalnim brojem bodova (110/110) te nagrađen od svih članova ispitnog odbora dodatnom pohvalom (110 e la lode)

 

2000,

14.siječnja

Poslijediplomski doktorski studij, polje filozofija, Sveučilište u Padovi

 

2001,                        

2. rujna–15. prosinca

 

Visiting Scholar na Columbia University in the City of New York

 

2003,

13.veljače

Doktorirao 13. veljače na Odsjeku za filozofiju, Sveučilište u Padovi. Time stekao pravo na akademski naziv: Dottore di Ricerca in Filosofia (PhD/Doktor znanosti, polje filozofija)

 

2003,

15. prosinca

Izabran u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz Povijesti filozofije i Filozofije znanosti pri Odsjeku za filozofiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci

 

2004,

13. veljače

Glavni organizator Drugog filozofskog susreta Odsjeka za filozofiju, Sveučilište u Padovi, i Odsjeka za filozofiju, Sveučilište u Rijeci. Naziv filozofskog skupa: Kant Revisited

 

2005,

7.-8. travnja

Predsjednik Organizacijskog odbora 7. Međunarodnog filozofskog skupa. Naziv filozofskog skupa: Biological Knowledge and Philosophy: European Perspectives

 

2006,

5. rujna-2007, 4. lipnja          

Dobitnik Fulbright Visiting Scholar stipendije vlade SAD-a za istraživački boravak na Department of Philosophy, Columbia University in the City of New York; Mentor: prof. dr. Philip Kitcher; Istraživački projekt: Science and Human World View: Kant’s Teleology Account

 

2007, 26. listopada

Pročelnik Odsjeka za filozofiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci, za razdoblje 2007.-2009.

 

2008, 16. travnja

Prodekan za opće poslove, Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci, za razdoblje 2008.-2010.

 

2009, 18. veljače

Odlukom Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta u Rijeci izabran u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, polja filozofije, grane filozofija znanosti

 

2009, 8. prosinca

Izabran i potvrđen za novog dekana Filozofskoga fakulteta, Sveučilište u Rijeci, za mandatno razdoblje 2009.-2012.

 

2011, 26. listopad

Suorganizator susreta Incorporating the Diaspora in Contemporary Croatian Studies, Columbia University, The Harriman Institute, NYC-USA

 

2012,

30.-31. svibanj

Glavni irganizator međunarodne konferencije Naturalism, Mind and Value (14. izdanje konferencije Suvremene filozofske teme)

na Sveučilištu u Rijeci

 

2012, 1. listopad

Izabran i potvrđen za novog dekana Filozofskoga fakulteta, Sveučilište u Rijeci, za mandatno razdoblje 2012.-2015.

 

2016, 1. ožujka – 30. rujna     Izabran za gostujućeg profesora na doktorskim programima Odsjeka za filozofiju i Odsjeka za biologiju, Sveučilište u Padovi

 

SUDJELOVANJE NA VAŽNIJIM FILOZOFSKIM I ZNANSTVENIM SKUPOVIMA

 • Prihvaćen i pozvan na sudjelovanje pri Međunarodnom filozofskom skupu HOPOS (The International Society for the History of Philosophy of Science) 2004 Conference, San Francisco, California, USA, 24.-27. lipnja, 2004, s radom pod naslovom Kant’s Operationalism on the Organism Concept
 • Prihvaćen i pozvan na sudjelovanje pri Međunarodnom filozofskom skupu 2006 Philosophy of Science Association (PSA) Biennial Meeting, Vancouver, BC, Canada, 2.-5. studenog 2006, s radom pod naslovom Neo-Functional Analysis: Phylogenetical Restrictions on Causal Role Functions
 • Prihvaćen i pozvan na sudjelovanje pri Međunarodnom filozofskom skupu 2007 International Society for the History, Philosophy and Social Studies of Biology, University of Exeter, Exeter, UK, 25.-29. srpnja 2007, s radom pod naslovom Functions in the Morphospace
 • Prihvaćen i pozvan na sudjelovanje pri Međunarodnom filozofskom skupu The 1st Biennial Meeting of the European Philosophy of Science Association, Complutense University, Madrid, Spain, 14.-17. studenog 2007, s radom pod naslovom Functions in the Morphospace
 • Pozivno predavanje pod naslovom Il colibri kantiano contro il picchio darwiniano: L’approccio normativo alla nomicità biologica na Doktorskom studiju iz filozofije, Odsjek za filozofiju, Sveučilište u Padovi (29. travnja 2008.)
 • Pozivno predavanje pod naslovom Selective Pressures between “Cheap Tricks” and Evolutionary Neutrality: Lessons from the Function Debate u sklopu radionice “Evolution and the Metaphysical Conditions of Ethics”, CRASSH, University of Cambridge (Cambridge, UK, 6.-7. lipnja 2008.)
 • Prihvaćen i pozvan na sudjelovanje pri Međunarodnom filozofskom skupu Science, Technology, and the Humanities: A New Synthesis, Stevens Institute of Technology, Hoboken, New Jersey, April 24-25, 2009, s radom pod naslovom Ingredients for Human Cancer: The Mechanism of Natural Selection
 • Prihvaćen i pozvan na sudjelovanje pri Međunarodnom filozofskom skupu Mechanisms and Causality in the Sciences, University of Kent, Canterbury, UK, September 9-11, 2009, s radom pod naslovom Natural Selection as a Process-Mechanism: A Tip from Cancer Research
 • Pozivno predavanje pod naslovom Formative Power and Self-Organization u sklopu međunarodnog filozofskog skupa Kant’s Theory of Biology, University of Tübingen, Schloss Hohentübingen, April 23-25/December 3-5, 2010
 • Prihvaćen i pozvan na sudjelovanje pri Međunarodnom filozofskom skupu Kant Kongress, Pisa, Italy, May 22-26, 2010, s radom pod naslovom Normativity and Biological Lawlikeness: Three Variants
 • Pozivno predavanje pri teološkome simpoziju Vjera i znanost: od antagonizma do komplementarnosti s radom pod naslovom Znanost i religija kod Ruđera Boškovića (u su-autorstvu s doc.dr.sc. Aleksandra Golubović), KBF-Teologija u Rijeci, 16. ožujka 2012.
 • Prihvaćen i pozvan na sudjelovanje pri Međunarodnom filozofskom skupu The 1st International Conference and Kick-off Meeting of the German Society for Philosophy of Science, March 11-14, 2013, Leibniz University Hannover, s radom pod naslovom Naturalism in Action: The Case of Positive Emotions

 

NAGRADE I PRIZNANJA

 • Godišnja nagrada Primorsko-goranske županije u 2012. godini zajedno s Gianna Mazzieri-Sanković, Corinna Gerbaz Giuliano, Ines Srdoč-Konestra i Svjetlana Kolić-Vehovec za izradu studijskih programa i osnivanje Odsjeka za talijanistiku, kao i za doprinos promidžbi studija Talijanistike 

 

ČLANSTVO I FUNKCIJE U STRUKOVNIM UDRUGAMA

·          Hrvatsko filozofsko društvo

·          Hrvatsko društvo za analitičku filozofiju

·          The International Society for the History of Philosophy of Science (HOPOS)

·          Tajnik Hrvatskog društva za analitičku filozofiju za razdoblje 2002-2005

·          Izvršni urednik “Croatian Journal of Philosophy” za razdoblje 2005-2009 

·          Gostujući istraživač (Visiting Research Fellow) na Odsjeku za filozofiju, Sveučilište u Padovi

·          Partner na ‘Central European Exchange Program for University Studies’ (CEEPUS II), na projektu ‘Cognitive Science, Knowledge Studies, and Knowledge Technologies’, 2005-2007, Coordinator: University of Vienna, Department of Philosophy of Science, prof.dr.sc. Markus Peschl 

·          Philosophy of Science Association (PSA)

·          The American Philosophical Association (APA)

·          International Society for the History, Philosophy and Social Studies of Biology (ISHPSSB) 

·          The European Philosophy of Science Association (EPSA) 

  

PUBLIKACIJE

KNJIGE

 • Il problema delle leggi biologiche: una soluzione di tipo kantiano, Cleup, Padova 2005
 • *(za knjige i radove u pripremi ili u tijeku objavljivanja, usp. verziju CV-a na engleskome jeziku)

 

ZNANSTVENI ČLANCI:

 • (sa Zdenkom Brzović) Natural Selection and the Function Debate: Between “Cheap Tricks” and Evolutionary Neutrality, Synthese, 191, (2014), 2653-2671
 • “Kant’s Account of Biological Causation” Walter de Gruyter, zbornik radova Kant’s Theory of Biology, ur. Goy, Ina, Watkins, Eric, (2014), 99-116
 • “Normativity and Biological Lawlikeness – Three Variants” Walter de Gruyter, zbornik radova sa XI. Kant kongresa iz 2010, ur. Stefano Bacin, Alfredo Ferrarin, Claudio La Rocca, Margit Ruffing (2013), 249-261
 • (sa Aleksandrom Golubović) Znanost i religija kod Ruđera Boškovića( Science and Religion at Ruđer Bošković), Riječki teološki časopis (1330-0377) 40 (2012), 2; 249-268
 • “La diffidenza metafisica kantiana: il caso degli individui biologici”, La battana (EDIT), 46 (2010), 45-52
 • “Il colibri kantiano contro il picchio darwiniano: L’approccio normativo alla nomicità biologica”, Verifiche, 38 (2009)
 • “The Organism Concept: Kant’s Methodological Turn”, u L. Illetterati and F. Michelini (eds) (2008), Purposiveness: Teleology between Nature and Mind, Ontos Verlag, Frankfurt, 33-57
 • “Neo-Functional Analysis: Phylogenetical Restrictions on Causal Role Functions”, Philosophy of Science (The Chicago University Press), 74 (2007), 601-615
 • Crick's Notion of Genetic Information and the 'Central Dogma' of Molecular Biology, “The British Journal for the Philosophy of Science”, 58 (2007), 13-24
 • Kant Revisited, urednik zbornika tekstova sa održane konferencije “Croatian Journal of Philosophy”, Vol. V, No. 15 (2005), 485-567
 • Nomological and Transcendental Criteria for Scientific Laws, “Croatian Journal of Philosophy”, 5 (2005), pp. 533-544
 • Aristotele sull’uso delle nozioni semantiche nella biologia dello sviluppo, in M. CARRARA, G. De ANNA, S. MAGRIN (eds), Saggi di filosofia del linguaggio, filosofia della mente e metafisica, Il Poligrafo, Padova 2003, pp. 317-334
 • Genes, Molecules, and Evolutionary History, u AA.VV. Knowledge, Existence and Action (Zbornik), Rijeka 2003, pp. 68-72
 • Aristotelova biologija u Exercitationes de generatione animalium Williama Harveya/Aristotle’s Biology in William Harvey’s Exercitationes de generatione animalium, “Filozofska istraživanja”, 21 (2001), pp. 463-74
 • La generazione e l’impresa critica. La costituzione della filosofia kantiana della «biologia», “Verifiche”, 30 (2001), pp. 75-136
 • Metoda izravnog iskustva u De humani corporis fabrica Andreasa Vezala/The Method of Direct Experience in Andreas Vesalius' De humani corporis fabrica, in AA.VV., Izazovi bioetike/The Challenges of Bioethics, Zagreb 2000, pp. 79-93
 • Metoda izravnog iskustva u De humani corporis fabrica Andreasa Vezala/The Method of Direct Experience in Andreas Vesalius' De humani corporis fabrica, “Filozofska istraživanja”, 18 (1998), pp. 911-23

PRIKAZI KNJIGA:

 • P. Vasconi, Sistema delle scienze naturali e unità della conoscenza nell’ultimo Kant, “History and Philosophy of the Life Sciences”, 23 (2001), pp. 308-09
 • B. De Mori, Inventare il giusto e l’ingiusto. Saggio sull’etica di John Leslie Mackie, “Croatian Journal of Philosophy”, 1 (2001), pp. 181-83

 

PROJEKTI

Suradnik na projektu Evolucijski naturalizam i problem moralnog znanja (izvodi se od 2008. uz financijsku potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske)

Suradnik na projektu Klasifikacija i objašnjenja antisocijalnog poremećaja osobnosti i moralna i kaznena odgovornost u kontekstu hrvatskog zakona o mentalnom zdravlju i skrbi (CEASCRO) financiranog od strane Hrvatske Zaklade za Znanost .koji se izvodi od 01.09.2014. do 01.09.2018.

Jedan od voditelja projekta sanacije, adaptacije i prenamjene palače Moise u gradu Cresu kojeg vodi  Ministarstvo kulture u partnerstvu s Europskom komisijom i Vijećem Europe u sklopu programa Rehabilitacija arhitektonske i arheološke baštine

Voditelj ESF (European Social Fund) projekta: „Strengthening the Capacities of Young Researchers at the University of Rijeka“, EU projekti; Razdoblje: 2015 – 2017. godina (zaposleno 4 doktoranda/doktorandice i 1 administrator, puno radno vrijeme)

 

ANKETA
Online nastava jednako je tako dobra kao i ona u učionici!
Slažem se, nema razlike!
Dao/la bih ipak prednost nastavi u učionici.
Ništa ne može zamijeniti nastavu u učionici!
U ovim uvjetima svaka je nastava dobra!


Pogledaj rezultate
SERVISI
Tumačenja kolektivnih ugovora   
Pogodnosti za članove  
Aplikacije za povjerenike  
Blagajna uzajamne pomoći  
AAI@edu.hr  
Mobilna aplikacija NSZSSH  
Stanogradnja za članove sindikata  
VIDEO