Glas nove Hrvatske Naslovnica   |  Kontakt   |  WebMail   |  E-Glasnik   |  Linkovi   |  Sitemap    
NSZSSHNSZSSH
Ured:
+385 1 4855 798
Pravna služba:
+385 1 4851 629
+385 1 4855 723
E-mail:
nszssh@nszssh.hr
  Naslovnica Jos
 
Vijesti  
Aktualno  
Teme, događaji i aktivnosti  
O školstvu iz medija  
Skupovi  
Intervjui  
Reportaže  
Ankete  
Komentari  
Publikacije i izdanja  
  O sindikatu Jos
  Vertikala sindikata obrazovanja Jos
  Gimnazije, strukovne, domovi... Jos
  Zakoni i kolektivni ugovori Jos
  Pravni savjeti Jos
  S.O.S. telefon Jos
  Zanimljivosti Jos
  Galerije Jos
  Sportske igre Jos
  ZA POVJERENIKE Jos
 

Korisničko ime:
Lozinka:

 
 
     

 

Produžna nastava preko leđa ravnatelja i nastavnika - 5. svibnja 2015.

Predsjednik Sindikata Branimir Mihalinec uputio je povodom organiziranja produžne nastave u srednjim školama otvoreno pismo ravnateljima. 

 

Ministar znanosti, obrazovanja i sporta, Vedran Mornar, nije prihvatio argumente Sindikata za odgodu provedbe članka 18. Zakona o Izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, a koji se odnosi na obveznu dopunsku nastavu za negativno ocijenjene učenike.

To znači, kako će se u svim srednjim školama ove školske godine morati provesti dopunska nastava za negativno ocijenjene učenike u trajanju od minimalno 10 do maksimalno 25 sati.

Kako ste vi najodgovorniji za provedbu Zakona, slobodni smo uputiti vam nekoliko dobronamjernih upozorenja i savjeta:

Plaćanje dopunskog rada: 

 • Ministar tvrdi kako neće biti plaćanja dopunskog rada jer su to ostali poslovi nastavnika.
 • Mi tvrdimo upravo suprotno.
 • Člankom 14. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama utvrđeni su svi oblici neposrednog odgojno-obrazovnog rada. To su: teorijska nastava, nastavne vježbe i praktična nastava u redovitoj, izbornoj, fakultativnoj, dopunskoj i dodatnoj nastavi. Dopunska nastava je nastava za skupine učenika koji zbog bolesti i drugih opravdanih razloga zaostaju u znanju iz pojedinih predmeta relevantnih za vrstu škole ili programa izobrazbe koje utvrđuje nastavničko vijeće. 
 • U članku 104. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi propisana je norma neposrednog odgojno obrazovnog rada nastavnika.
 • Temeljem članka 104. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi utvrđene su ukupne tjedne obveze nastavnika u 40-satnom radnom tjednu i ostalim obvezama za koje je škola dužna do 30. rujna izdati Rješenje o tjednom i godišnjem zaduženju.
 • Kako je do izmjena Zakona o odgoju i obrazovanju došlo tijekom školske godine, a isti je stupio na snagu 30. prosinca 2014. godine, obveze nastavnika za provođenje dopunskog rada nisu mogle biti uključene u rješenje.
 • Iz tog razloga svakom nastavniku, koji će biti obvezan provoditi dopunsku nastavu s negativno ocijenjenim učenicima, ravnatelji su sukladno članku 65. Zakona o radu, dužni izdati Rješenje o radu preko norme. Kako je dopunska nastava oblik neposrednog odgojno obrazovnog rada, tako uz svaki sat ide i pripadajuća priprema.
 • Sindikat će zaštiti pravo svakog nastavnika, te ukoliko dopunski rad neće biti plaćen, to će tražiti sudskim putem. 

 

Pedagoške norme i načela. 

Upućujemo vas na poštivanje pedagoških normi i načela prilikom organizacije i provedbe dopunske nastave za negativno ocijenjene učenike i predlažemo: 

 • Vodite računa o rokovima žalbi i realizacije žalbi učenika na ocjene na kraju nastavne godine utvrđenih Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Učeniku, koji će nakon žalbe i komisijskog ispita biti negativno ocijenjen, morate dati priliku da u potpunosti pohađa dopunsku nastavu, s obzirom da mu je to jedina prilika ispraviti negativnu ocjenu u ljetnom roku. To znači da dopunska nastava ne bi smjela početi prije nego završe svi žalbeni rokovi i realizacija tih žalbi.
 • Broj sati po pojedinom predmetu odredite vodeći računa o tjednom fondu sati i obimu gradiva za pojedini predmet. Na primjer: ne bi bilo primjereno održati samo 10 sati dopunske nastave iz matematike.
 • Nemojte u istu grupu miješati učenike s negativnim ocjenama iz različitih programa ili predmeta. Na primjer: ne bi bilo primjereno da u istoj grupi istovremeno budu negativno ocijenjeni učenici I., II. i III. razreda iz matematike.
 • Vodite računa da grupe učenika ne budu prevelike kako bi mogli ispuniti pedagoški cilj dopunske nastave, a to je individualiziran pristup učenicima koji nisu savladali nastavno gradivo.
 • Vodite računa o opterećenju učenika koji su negativno ocijenjeni iz dva predmeta.
 • Vodite računa o učenicima s teškoćama u razvoju i zdravstvenim teškoćama, s obzirom da načini i postupci vrednovanja trebaju biti u skladu s preporukama stručnog tima za pojedino područje, primjeren visini i vrsti teškoće, te jasni svim sudionicima u postupku vrednovanja. Upućujemo na članak 5. Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi.
 • Dopunski rad može obavljati isključivo nastavnik koji je učeniku predavao, s obzirom da će učenik biti konačno ocijenjen tijekom dopunske nastave. To je sukladno članku 12. Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi. Nemojte da samo jedan nastavnik pojedinog predmeta provodi dopunski rad sa svim učenicima koji  su iz tog predmeta negativno ocijenjeni ukoliko isti predmet predaje više nastavnika i svaki od njih je negativno ocijenio pojedinog učenika.
 • Pokušajte voditi računa o učenicima koji dolaze u školu iz udaljenih, slabo prometno povezanih mjesta.
 • Kako Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta ne nudi rješenje za učenike, koji zbog bolesti neće moći pohađati dopunsku nastavu, vi ćete ga morati pronaći. 

Svi učenici u Republici Hrvatskoj moraju imati jednake šanse i uvjete. U slučaju kršenja normi i načela, reagirat će roditelji i učenici, koji će koristiti sve svoj zakonske mogućnosti: žalbe, prijave inspekciji, prijave pravobraniteljici za djecu,... 

Ministar znanosti, obrazovanja i sporta i njegova pomoćnica svu su odgovornost za uspješnu provedbu dopunske nastave prebacili na ravnatelje škola.

Vi ćete morati organizirati i provesti dopunsku nastavu poštujući pedagoške norme i  načela.

Uvjereni smo kako nitko od nastavnika neće, kao znak protesta zbog prisilne realizacije neprovedivih obveza nametnutih od nekompetentnih ljudi, izaći van pedagoških normi i principa.

Sindikat će uputiti sindikalne povjerenike, kao i sve članove Sindikata, da izvještavaju Sindikat o svim nepravilnostima.

 

 

S poštovanjem,

 

predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih

u srednjim školama Hrvatske:

Branimir Mihalinec, prof.

_____

Pročitajte i ovo: Produžna nastava - argumentima sile protiv argumenata pedagogije

 

ANKETA
Online nastava jednako je tako dobra kao i ona u učionici!
Slažem se, nema razlike!
Dao/la bih ipak prednost nastavi u učionici.
Ništa ne može zamijeniti nastavu u učionici!
U ovim uvjetima svaka je nastava dobra!


Pogledaj rezultate
SERVISI
Tumačenja kolektivnih ugovora   
Pogodnosti za članove  
Aplikacije za povjerenike  
Blagajna uzajamne pomoći  
AAI@edu.hr  
Mobilna aplikacija NSZSSH  
Stanogradnja za članove sindikata  
VIDEO