Glas nove Hrvatske Naslovnica   |  Kontakt   |  WebMail   |  E-Glasnik   |  Linkovi   |  Sitemap    
NSZSSHNSZSSH
Ured:
+385 1 4855 798
Pravna služba:
+385 1 4851 629
+385 1 4855 723
E-mail:
nszssh@nszssh.hr
  Naslovnica Jos
 
Vijesti  
Aktualno  
Teme, događaji i aktivnosti  
O školstvu iz medija  
Skupovi  
Intervjui  
Reportaže  
Ankete  
Komentari  
Publikacije i izdanja  
  O sindikatu Jos
  Vertikala sindikata obrazovanja Jos
  Gimnazije, strukovne, domovi... Jos
  Zakoni i kolektivni ugovori Jos
  Pravni savjeti Jos
  S.O.S. telefon Jos
  Zanimljivosti Jos
  Galerije Jos
  Sportske igre Jos
  ZA POVJERENIKE Jos
 

Korisničko ime:
Lozinka:

 
 
     

 

Pismo ministru: Neke su škole i učenički domovi na rubu sigurnog poslovanja - 24. veljače 2015.

 

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Ministar: prof.dr.sc. Vedran Mornar

 

Zahtjev za žurnim davanjem suglasnosti za zapošljavanje pomoćno-tehničkog osoblja u srednjoškolskim ustanovama

 

Poštovani ministre,

            na sastanku održanom 4. veljače 2015., između ostalog, raspravljali smo o problemima koji su nastali kao posljedice Odluke Vlade o zabrane zapošljavanja. Izvijestili ste nas kako ste dobili odobrenje Vlade RH za izvanredno izdavanje suglasnosti za zapošljavanje, ukoliko se nisu mogli ispuniti uvjeti iz Odluke o zabrani zapošljavanja, a uvjeti su da ravnatelji najprije pokušaju riješiti problem preraspodjelom postojećih radnika, a ukoliko je to nemoguće tada trebaju zatražiti vanjskog pružatelja usluga.

           Nakon što smo proveli anketu u srednjoškolskim ustanovama možemo utvrditi kako je u većem broju ustanova nemoguće provesti preraspodjelu poslova na postojeće radnike, a da niti jedna ustanova nije ugovorila vanjsku uslugu. Ne postoje definirani uvjeti, kao ni način traženja pružatelja vanjske usluge. Ne postoje niti uvjeti financiranja pružatelja vanjske usluge.

           Državni pedagoški standard ( NN 63/08 ) propisuje uvjete za broj radnika na pomoćno-tehničkim poslovima. Radnike se u okviru redovnog radnog vremena ne smije zaduživati s većim obimom poslova od propisanog, a ukoliko postoji potreba tada se za to treba izdati rješenje o prekovremenom radu i primjereno platiti. Svjedoci smo kako se spremačice u okviru redovnog radnog vremena zadužuju s dvostruko većom kvadraturom, umjesto ložača postrojenjima za centralno grijanje rukuju neovlaštene osobe, kao što u kuhinjama kuhaju i poslužuju hranu neovlaštene osobe. DPS utvrđuje i higijensko-tehničke zahtjeve za prostore srednjih škola, kao i uvjete za rad učeničkih domova.

           Iz tog razloga tražimo od Vas da odmah date suglasnost svim ustanovama, koje su je zatražile, a koje ispunjavanju uvjete da broj postojećih izvršitelja poslova nije veći nego je propisano Državnim pedagoškim standardom.

           Prema informacijama koje smo dobili iz srednjoškolskih ustanova možemo utvrditi kako su zdravstveno-higijenski i sigurnosni uvjeti u nekim ustanovama značajno narušeni. Učenici i radnici su zbog nedostatka dovoljnog broja spremačica u opasnosti od mogućih bolesti i zaraza. Zbog nestručnog rukovanja postrojenjima za grijanje svi su u opasnosti od mogućeg incidenta. Zbog nedostatka kvalificiranih kuharica učenici su u opasnosti od trovanja i zaraza. Sve je to moguće izbjeći Vašom žurnom intervencijom.

           Spremni smo poduprijeti Vas u naporu da stvorite primjerene uvjete za rad srednjoškolskih ustanova.

Već smo ranije pozvali ravnatelje na zatvaranje ustanova u kojima ne mogu osigurati primjerene uvjete za rad. No, izgleda da je strah od mogućeg razrješenja veći od odgovornosti za moguće štetne događaje.

Ukoliko problem ne bude žurno riješen, Sindikat će poduzeti brojne aktivnosti kojima će upozoravati roditelje i učenike na opasnosti koje vrebaju u njihovim ustanovama.

           O toj smo problematici govorili danas  na tiskovnoj konferenciji.

            Dužni smo Vas upozoriti i na propise koji reguliraju uvjete za rad ustanova: Zakon o zaštiti na radu ( NN 71/14 ), Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada ( NN 5/84 ), Zakon o sanitarnoj inspekciji ( NN 113/08, 88/10), Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ( NN 79/07, 113/08, 43/09 ), Pravilnik o stjecanju osnovnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti namirnica i osobnoj higijeni osoba koje rade u proizvodnji i prometu namirnica ( NN 23/94 ), Zakon o hrani ( NN 81/13 ), Uredba EZ 178/2002, Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu ( NN 81/13 ), Uredba EZ 852/2004 i Uredba EZ 2073/2005, Pravilnik o učestalosti kontrole i normativima mikrobiološke čistoće u objektima pod sanitarnim nadzorom ( NN 137/09 ).

            Dajemo Vam kratki izvod iz tih propisa:

 Sukladno odredbama Zakona o zaštiti na radu ( Narodne novine br. 71/14) ozljeda na radu i profesionalna bolest koju je radnik pretrpio obavljajući poslove za poslodavca smatra se da potječe od rada i poslodavac za nju odgovara po načelu objektivne odgovornosti. Poslodavac ne smije dopustiti obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada radniku koji ne ispunjava uvjete propisane posebnim propisom, odnosno posebnim propisom za te poslove.

           Temeljem članka 69. Zakona o zaštiti na radu radnik ima pravo odbiti raditi i napustiti mjesto rada ako mu izravno prijeti rizik za život i zdravlje, sve dok poslodavac ne poduzme korektivne mjere te zbog takvog postupanja ne smije trpjeti štetne posljedice.

           Poslodavac koji nije osigurao da pristup mjestima na kojima se obavljaju poslovi s posebnim uvjetima rada imaju samo radnici koji su dobili pisane upute za rad na siguran način i osobnu zaštitnu opremu ( članak 32. stavak 4.) kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 30.000,00 kuna.

           Člankom 30. Zakona o sanitarnoj inspekciji NN (113/08, 88/10) određuje se da ukoliko sanitarni inspektor u obavljanju inspekcijskoga nadzora utvrdi da je povrijeđen zakon ili drugi propis, obvezan je rješenjem narediti otklanjanje utvrđene nepravilnosti određujući rok u kojem se nepravilnost mora otkloniti, ako je isto moguće postići uz redovito obavljanje djelatnosti.

U obavljanju inspekcijskog nadzora sanitarni inspektor rješenjem u slučaju povrede zakona ili drugog propisa izriče mjeru zabrane uporabe radnih i pomoćnih prostorija, odnosno prostora, postrojenja, uređaja i opreme za obavljanje djelatnosti, kao i zabranu rada osoba ako nisu ispunjeni svi propisani uvjeti.

Novčanom kaznom u iznosu od 30.000,00 do 80.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

2. ako ne provodi opće mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti (članak 10.),

3. ako onemogućava provedbu dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (članak 11. stavak 1.),

4. ako primi u radni odnos osobu bez prethodno obavljenoga zdravstvenog pregleda ili ako ne osigura povremene zdravstvene preglede zaposlenih radnika (članak 28.),

5. ako primi na rad, odnosno zadrži na radu osobu za koju je utvrđeno da je oboljela od određene zarazne bolesti ili da izlučuje klice i parazite (članak 29.,30., 31., 32., 33. i 34.),

6. ako zaposlenim osobama ne osigura stjecanje potrebnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane i osobnoj higijeni, odnosno ako na radu zadrži osobu bez potrebnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane i osobnoj higijeni (članak 37.).

Smatramo da smo naveli dovoljan broj argumenata za Vaše žurno djelovanje.

Sindikat neće dozvoliti da, u slučaju bilo kakvog incidenta, koji bi bio posljedica Odluke o zabrani zapošljavanja, odgovornost bude na radnicima koji su prisiljeni raditi preko norme i poslove za koje nisu ovlašteni. Radnike ćemo zaštiti, a odgovornost tražiti od onih koji su donijeli takve štetne propise.

 

S poštovanjem,

predsjednik  Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske

Branimir Mihalinec, prof.

 

 

Dopis ministru Vedranu Mornaru zahtjev za davanje suglasnosti za zapošljavanje
ANKETA
Online nastava jednako je tako dobra kao i ona u učionici!
Slažem se, nema razlike!
Dao/la bih ipak prednost nastavi u učionici.
Ništa ne može zamijeniti nastavu u učionici!
U ovim uvjetima svaka je nastava dobra!


Pogledaj rezultate
SERVISI
Tumačenja kolektivnih ugovora   
Pogodnosti za članove  
Aplikacije za povjerenike  
Blagajna uzajamne pomoći  
AAI@edu.hr  
Mobilna aplikacija NSZSSH  
Stanogradnja za članove sindikata  
VIDEO