Glas nove Hrvatske Naslovnica   |  Kontakt   |  WebMail   |  E-Glasnik   |  Linkovi   |  Sitemap    
NSZSSHNSZSSH
Ured:
+385 1 4855 798
Pravna služba:
+385 1 4851 629
+385 1 4855 723
E-mail:
nszssh@nszssh.hr
  Naslovnica Jos
 
Vijesti  
Aktualno  
Teme, događaji i aktivnosti  
O školstvu iz medija  
Skupovi  
Intervjui  
Reportaže  
Ankete  
Komentari  
Publikacije i izdanja  
  O sindikatu Jos
  Vertikala sindikata obrazovanja Jos
  Gimnazije, strukovne, domovi... Jos
  Zakoni i kolektivni ugovori Jos
  Pravni savjeti Jos
  S.O.S. telefon Jos
  Zanimljivosti Jos
  Galerije Jos
  Sportske igre Jos
  ZA POVJERENIKE Jos
 

Korisničko ime:
Lozinka:

 
 
     

 

Razgovori s ministrom Mornarom o gorućim problemima školstva - 9. veljače 2015.

Na zahtjev predsjednika NSZSŠH Branimira Mihalinca održan je 4. veljače 2015. sastanak s ministrom Vedranom Mornarom. Uz predsjednika Sindikata sastanku je prisustvovao i glavni tajnik Sindikata. Uz ministra Mornara sastanku je prisustvovala načelnica Sektora za srednjoškolsko obrazovanje Monika Vričko.

Teme razgovora bile su slijedeće:

1. Primjena Zakona o izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju - produžna nastava;
2. Zabrana zapošljavanja;
3. Rasterećenje nastavnika od birokratskih zahtjeva - propisane pisane pripreme za nastavni
sat, građanski odgoj;
4. Ekonomska škola Šibenik;
5. Tumačenje GKU za srednje škole: članak 21. stavak 7.
6. Na sastanku smo zatražili i razgovor o problematici priznavanja stručne spreme za
nastavnike u umjetničkim školama, kao i problematiku nepoštivanja zakonskih odredbi i
Kolektivnog ugovora u području zbrinjavanja tehnoloških viškova.

1.

Ministar je upoznat s problemima na koje nas upozoravaju iz srednjih škola zbog odredbe Zakona o obveznoj produžnoj nastavi za učenike koji su ocijenjeni s nedovoljnomocjenom. Istaknuti su organizacijske probleme: tko će određivati dužinu produžne nastave za pojedini predmet?; Koji su termini za održavanje produžne nastave?; Kako organizirati produžnu  nastavu uz istovremeno provođenje državne mature?; Koliko učenika može maksimalno biti u grupi za produžnu nastavu?;... Na ta pitanja nisu dobiveni konkretni odgovori, osim obećanja da će to biti uređeno.

Postavljeno je i pitanje plaćanja produžne nastave, s obzirom da se radi o neposrednom odgojno obrazovnom radu iznad propisane norme, a koji nije predviđen rješenjem o tjednom zaduženju. Stav je ministra kako se taj posao ne treba dodatno plaćati, te da su to ostali poslovi u okviru 40 satnog radnog tjedna, koje je nastavnik dužan obavljati u vrijeme kada nema nastave.

Za Sindikat je takav stav neprihvatljiv, a od zahtjeva za plaćanje dodatne nastave neće se odustati. Ministru će putem e-maila biti dostavljeni dodatni argumenti. Najavljena je i pravna bitka za ostvarenje prava na plaćanje naknadu za prekovremeni rad.

2.

Ministar je upozoren kako još uvijek nema nikakvog rješenja za zapošljavanje pomoćno tehničkog osoblja u zamjenu za radnike koji su otišli u mirovinu, na dužem su bolovanju ili su umrli. Čak ne postoji način na koji bi ravnatelji zaposlili radnika iz vanjske usluge. Škole i učenici su u sve većoj opasnosti od incidenta zbog slabijeg održavanja higijene, zbog rada nestručnih osoba u kuhinji i zbog rukovanja centralnim grijanjem od nestručnih osoba. Tražena su objašnjenja zašto za taj problem još uvijek nema rješenja.

 Ministar i gospođa Vričko svjesni su kako Vlada RH ne nudi nikakvo rješenje i izrazili su nemoć, s obzirom da je u Vladi RH to pitanje u nadležnosti potpredsjednice Vlade Milanke Opačić.

Nemaju pravo izdati suglasnost za zapošljavanje ukoliko nisu ispunili uvjete, a uvjeti su da ravnatelji prvo pokušaju problem riješiti preraspodjelom, a ukoliko je to nemoguće trebaju zaposliti osobu iz vanjske usluge. Tek tada ministarstvo može dati suglasnost za zapošljavanje.

Predsjednik Sindikata upozorio je kako gotovo nigdje nije moguća preraspodjela poslova. Kod spremačica se na taj način radnike zadužuje sa značajno većim radnim zadacima nego što je propisano DPS-om, te da radnici fizički ne mogu ispuniti zahtjeve u redovnom radnom vremenu, zbog čega je moguće da će se značajno umanjiti zdravstveno-higijenski uvjeti rad u školskim ustanovama.

Ti radnici nemaju pravo na plaćanje prekovremenog rada, a bez toga ne mogu ispuniti zahtjeve.

Preraspodjela u kuhinji je nemoguća, s obzirom da u kuhinji ne smije raditi osoba koja ne ispunjava uvjete. Radnika na centralnom grijanju ne smije zamijeniti nitko tko nema sve posebne dozvole za rukovanjem postrojenjima za grijanje. Kako ne postoji način na koji ravnatelji mogu zaposliti nekog iz vanjske usluge, ministarstvo bi trebalo davati suglasnosti za zapošljavanje.

Sindikat će u sustav poslati dopis u kojem će ravnatelje upozoriti na njihovu odgovornost u slučaju incidenta, te im predložiti da, ukoliko ne mogu osigurati optimalne zdravstveno-higijenske i sigurnosne uvjete za rad, privremeno obustave rad ustanove do osiguranja uvjeta. Sindikat će to  popratiti i medijskom akcijom.

Ministar je izrazio sumnju da može dati suglasnost za zapošljavanje bez udovoljavanja uvjetima koje je postavila Vlada RH, tj. da ne može to tumačiti na način kako Sindikat predlaže.

Zatražio je pomoć Sindikata za argumentaciju. Iz uprave Sindikata žurno ćemo ministra upoznati s normativima i odredbama tih normativa, koje nisu stavljene van snage i u suprotnosti su odredbama Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama, te će biti osnova za utuživanje radi zaštite prava radnika.

3.

Dvije su se strane složile kako je nužno rasteretiti nastavnike obveze besmislenog i glomaznog administriranja kroz pripreme za nastavni sat. Ministru je predočeno nekoliko oglednih primjera pisane pripremeu obliku koncepta sata na jednoj A4 stranici. Svjesni kako do tih promjena ne može doći u sredini školske godine, predloženo je kako bi na taj način trebalo krenuti od nove školske godine.

Ministar je smatrao da je to premalo vremena, no argumentirali smo kako je to stvarno moguće. Zatraženo je da se i implementacija građanskog odgoja oslobodi ogromne birokratske procedure. I tu je ministar iskazao skepsu o mogućnosti brze intervencije. Sindikat iskazuje volju da u tome pomogne, a redovno će od ministra biti zatraženo da djeluje u tom pravcu.

4.

Ministar je upoznat i sa stanjem u Ekonomskoj školi u Šibeniku te mu je predloženo rješenje trenutačnog razrješenja v.d. ravnateljice. Bez toga kaotično stanje produžit će se do kraja nastavne godine, što bi bilo izuzetno štetno za učenike, kao i za nastavnike. Predloženo je da svakako o tome razgovara sa županom Šibensko-kninske županije s obzirom da jedino školski odbor može razriješiti v.d. ravnateljicu.

Ministar je iskazao spremnost za rješavanje problema. Jasno ja dao na znanje da, ukoliko na novom natječaju bude izabrana ista osoba koja sada obnaša dužnost v.d. ravnateljice, on neće dati svoju suglasnost.

5.

Zajednička komisija za tumačenje usvojila tumačenje članka 21. stavak 7. GKU-a, no za to tumačenje odbija dati suglasnost Sektor za financijske poslove, Odjel za rashode za zaposlene u osnovnim i srednjim školama MZOS-a.

Argumentirana je opravdanost tumačenja i zatraženo da se ministar uključi kako bi radnici imali pravo na konzumiranje prava iz članka 27. stavka 7. Ministar je iskazao spremnost za rješenje na način kako predlože Sindikat, no zatražit će tumačenje Sektora za financijske poslove.

6.

Otvoreno je pitanje zahtjeva nastavnika plesnih škola za zaštitom prava po osnovi poštivanja odredbi o potrebnim stručnim spremama i pripadajućih koeficijenata o složenostiposlova u plesnim školama. Ministar je upoznat sa problemima u primjeni odredbi o potrebnim stručnim spremama temeljem Nastavnih planova i programa za srednje glazbene iplesne škole te neusklađenosti propisanih stručnih sprema sa pripadajućim koeficijentima. U tom kontekstu sugovornici su upozoreni da i pored obveza i rokova utvrđenih člankom 17. i 28. Zakona o umjetničkom obrazovanju (N. N. 130/11) ministarstvo/nadležni ministar nije donio Pravilnik o stručnoj spremi učitelja i nastavnika umjetničkih škola kojim bi se otklonile sve dvojbe i problemi po tom pitanju.

Pripremljena je cjelovita dokumentacija za utuživanje prava te da se traži žurno rješavanje nastalog problema.  Kako je već ranije ministar bio upoznat sa cjelovitom problematikom, prihvatio je da će sa svojim timom pristupiti rješavanju navedenih problema. Ministar je upozoren na nepoštivanje zakonskih odredbi i odredbi Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama u području zbrinjavanja tehnoloških viškova od strane dijela ravnatelja srednjoškolskih ustanova. Posebno je ukazano na nepoštivanje odredbi članaka 8. i 9. Pravilnika o načinu utvrđivanja lista zaposlenika, kriterijima za donošenje odluka o prednosti pri zapošljavanju te načinu raspoređivanja zaposlenika u srednjoškolskim ustanovama:

Članak 8.

(1) Upražnjena radna mjesta u srednjoškolskim ustanovama prvo se popunjavaju

zaposlenicima koji su na Listi organizacijskih viškova, a koja se vodi za srednjoškolske

ustanove pri uredima državne uprave u županijama odnosno Gradskom uredu za

obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba.

Članak 9.

(1) Nakon zbrinjavanja zaposlenika s Liste organizacijskih viškova, ako škola nije

popunila iskazane potrebe za zaposlenikom za radno mjesto, Zajednička županijska

prosudbena komisija uputit će u školu zaposlenika koji ima ugovor o radu na nepuno

neodređeno radno vrijeme i nalazi se na Listi zaposlenih na nepuno neodređeno radno

vrijeme.

Ministar je potvrdio da su odredbe o zbrinjavanju tehnoloških viškova vrlo jasne i obvezujuće te zatražio da mu Sindikat žurno dostavi primjere takvih kršenja prava zaposlenika u postupku zapošljavanja radi pokretanja žurnih inspekcijskih nadzora. Samostalni sektor za inspekcijski nadzor MZOS-a upoznat je sa tim slučajevima, a Sindikat će unatoč tome dokumente dostaviti cjelovito po županijama.

_____

Iz medija

O zabrani zapošljavanja u javnim službama - tv - vox

Outsourcing na mala vrata: Koga preraspodijeliti na radno mjesto kuharice? - Zadarski list

 

ANKETA
Online nastava jednako je tako dobra kao i ona u učionici!
Slažem se, nema razlike!
Dao/la bih ipak prednost nastavi u učionici.
Ništa ne može zamijeniti nastavu u učionici!
U ovim uvjetima svaka je nastava dobra!


Pogledaj rezultate
SERVISI
Tumačenja kolektivnih ugovora   
Pogodnosti za članove  
Aplikacije za povjerenike  
Blagajna uzajamne pomoći  
Kako upotrebljavati QR kodove?  
AAI@edu.hr  
Mobilna aplikacija NSZSSH  
Stanogradnja za članove sindikata  
VIDEO